Blueprint 2050 - the maritime world beyond the horizon

Blueprint 2050 - the maritime world beyond the horizon

Automasjon vil aldri erstatte manuell arbeidskraft

 

I rapporten Blueprint 2050 - the maritime world beyond the horizon, tar det nederlandske instituttet for shipping og skipsbygging (NISS) et fremtidsrettet blikk mot den maritime industrien i 2050. 

Mindre verdenshandel

For å gjennomføre en seriøs spådom over fremtiden, dannet NISS arbeidsgrupper med seksti maritime eksperter som tok for seg flere maritime utviklinger. De fleste ekspertene ser for seg selvstendige kontinenter, mindre verdenshandel, og dermed også mindre shippingaktivitet. Store forskjeller i velstand og energitilgang, antas å bestå. 

Skipsdesign uten mennesker

Arbeidsgruppen som tok for seg produksjonsprosesser, kom med en dristig konklusjon: i 2050 blir skip deisgnet av autonome datamaskiner, uten hjelp av mennesker. Lederen av arbeidsgruppa, Ubald Nienhuis, tidligere professor i skipsproduksjon ved det tekniske universitetet i Delft, mener at skip også vil se annerledes ut fordi de er autonome, og ikke lenger trenger å ta imot folk. 

Ubemannede fartøy

En annen utvikling som vil forme fremtiden for den maritime industrien er ubemannede skip, som både kan kutte kostnader, men også tilby høyere sikkerhet fordi den menneskelige faktoren elimineres. 

Har du lyst til å lese rapporten i sin helhet? Du finner den vedlagt. 

Dokument (høyreklikk lenke og velg lagre som)
Artikkel fokus
Marked