Danskene utvikler modulær undervannsrobot

Illustrasjonsbilde

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har innviet et laboratorium for utvikling av en modulær robot til offshore-industrien.

Roboten skal i utgangspunktet brukes til inspeksjon, men den langsiktige visjonen er at den skal kunne utføre undervannsreparasjoner på fundament og rigger. Nå til dags løses slike oppgaver av fjernstyrte kjøretøy (ROV), hvor kvalifisert personell ansettes for å inspisere og reparere skader på for eksempel fundamenter. Slike operasjoner er både kostbare og væravhengige, skriver DTU på sin hjemmeside

Det modulære gjør den unik

Visjonen er å lage en modulær robot som er enkel å betjene, uten behov for tekniske eksperter. På lang sikt skal modulroboten, som består av flere uavhengige roboter (moduler) som både kan fungere sammen og individuelt, utføre reparasjoner.
Det at roboten er modulær, som betyr at hver enkelt del av roboten er i stand til å jobbe alene eller sammen med andre, gjør den unik sammenlignet med andre prosjekter, skriver Subsea World News.

Permanent installasjon

Det er planlagt at undervannsroboten vil bli permanent installert på et undervannsfundament der den kan overvåke og operere uavhengig av værforholdene. For eksempel skal den kunne, ved hjelp av en enkelt modul, installere og erstatte sensorer i en havbunnstasjon.
Trenden går mot å utvikle små autonome undervannsbiler (AUVs) for å erstatte dagens store og tunge ROV-er. Dette krever at utstyret som brukes til undersøkelse og reparasjon komprimeres. Utvikling av en autonom undervannsrobot har derfor stort potensial både for olje- og gassindustrien og for offshore vindparker, skriver The Maritime Executive

Artikkel fokus
Innovasjon