Kyst- og maritim turisme

Illustrasjonsbilde

Som en del av EUs blå vekststrategi har kyst- og maritime turistsektoren blitt valg som et område med spesielt potensial for å fremme et smart, bærekraftig og inkluderende Europa.

 

En viktig sektor for Europa

Kyst- og maritim turisme er en viktig sektor for Europa. Sektoren sysselsetter over 3,2 millioner mennesker, der 45% av arbeidstakere er mellom 16 og 35 år.
Sektoren har en verdiskaping på 183 milliarder euro i 2014, og representerer over en tredjedel av maritim økonomi. Så mye som 51% av sengekapasiteten på hoteller over hele Europa er konsentrert i regioner med en sjøgrense.
Det er den største maritime sektoren når det gjelder brutto verdiskaping og sysselsetting, og ifølge Blue Growth Study forventes det å vokse med 2-3% innen 2020. 

Figur


I 2013 nådde antall netter på hotell eller lignende bedrifter i EUs 28 medlemsland 2,6 milliarder.

Figur

Utfordringer

Infrastruktur. Tilgang til havner, vei og jernbane, samt forbedring av maritime transportforbindelser, er en viktig forutsetning for å utvikle bærekraftig kyst- og maritim turisme. Havner er viktige knutepunkter for å utvikle nye og innovative turismeprodukter i kystområdene og koble dem til innlandet.

Finansiering. Gjennomsnittlig daglig forbruk har gått ned siden midten av 2000-tallet, og forventet årlig forbruk er redusert med ytterligere 9% mellom 2011 og 2020.

Bærekraftighet. Et sunt og naturlig miljø er en stor ressurs, men turismen genererer mye press på miljøet og lokale økosystemer, for eksempel høyt vannbruk, økt avfall og utslipp fra luft, vei og sjøtransport, spesielt i høysesongene.

Figur

 

Her kan du lese mer om kyst- og maritim turisme.

Artikkel fokus
Marked