Rapport: Nanodata Landscape Compilation - Photonics

Logo - The European Commission

Europakommisjonen publiserte nylig en rekke rapporter om landskapet for nanoteknologi innenfor ulike bruksområder. Hvordan ser statusen ut for nanoteknologi innen for fotonikk?

Fotonikk-teknologi blir i hovedsak brukt i scanning, sansing- og avbildingssystemer, dataoverføring, lagring, kommunikasjon og nettverk, skjermer og displayer, avansert belysning, fotoniske energisystem og lasersystem. Disse kan effektiviseres ved bruk av nanoteknologi, eksempelvis gjennom bruk av nanobelegg.

Innen helse blir fotonikk i lasere ofte brukt i forbindelse med øyeoperasjoner og i sensorer for medisinsk diagnosering. Videre blir fotonikk også brukt i sensorsystemer for at folk skal kunne bo lenger hjemme, samt i point-of-care diagnostikk. Innen matsikkerhet blir scanningteknologi brukt i forbindelse med strekkoder og kvalitetssikring av produksjonslinjen, samt med systemer for effektiv bruk av ressurser som vann og gjødsel. I produksjonsprosesser blir teknologien brukt for å forhindre sløsing av naturressurser og innenfor energi til å redusere forbruk gjennom mer effektive og nye belysningssystem som smart belysning og OLEDs, samt økt ren produksjon ved bruk av fotovoltaikk.

Fotonikk bli også brukt i produksjonsprosesser på nanoskala, eksempelvis i integrerte kretser, og i prosessering av materialer, eksempelvis laserkuttere. Det muliggjør også måling på nanoskala, eksempelvis til å undersøke strukturen til (levende) celler.

Retningslinjer og europeiske initiativer

Fotonikk er svært multidisiplinært og kan bli brukt som en tilrettelegger i flere sektorer, deriblant mat og drikke, transport, media og kommunikasjon, forsvar, produksjon, bygg- og anlegg, helse, miljø og IKT. Fotonikk og nanoteknologi er derfor påvirket av og støttet av politikk og programmer. Innenfor rammeverkprogrammene faller fotonikk for det meste under IKT. Det er flere signifikante initiativer i europeisk kontekst, blant annet The European Technology Platform Photonics21, The ERA-NET ERASPOT (Strengthening Photonics and Optical Technologies for Europe), The ERANET-Plus actions under FP7, PIANO+, OLAE+ og BiophotonicsPlus, The Network of Excellence PHOTONICS4LIFE, og EUs avtalefestede offentlig-private samarbeid (cPPP) vedrørende fotonikk.

De ulike medlemslandene har ulike måter å tilnærme seg fotonikk og nanoteknologi. Den Europeiske Standardiseringskommiteen (CEN) har en dedikert teknisk komite for nanoteknologi som tar for seg helse, sikkerhet og miljømessige aspekter. Nanoteknologi i fotonikk ble i denne komiteen sett på som en lav risiko for forbrukere og arbeidere.

EU finansiering

Nanovitenskap og nanoteknologi har fra FP6 programmet fått en signifikant del av finansieringene til EU-prosjekter. 55.2 % av finansieringen har blitt mottatt av høyere utdanningsinstitusjoner, etterfulgt av forskningsinstitusjoner som har mottatt 31%, mens små- og mellomstore bedrifter (SMB) har mottatt 7%.

Last ned rapporten i sin helhet under. 

Dokument (høyreklikk lenke og velg lagre som)
Artikkel fokus
Innovasjon