Takeagreenstep.eu - et verktøy for å gjøre hoteller og restauranter mer miljøvennlige.

Takeagreenstep.eu

Ny nettside gjør det enklere for hoteller og restauranter å bli mer miljøvennlige 

På takeagreenstep.eu har European Commission's Directorate General for the Environment og Joint Research Centre sammen kommet frem til 28 kriterier, basert på EUs miljøsertifisering (EMAS), som best mulig dekker ulike aspekter ved turistnæringen som må bli mer miljøvennlige. Områdene er bærekraftig matutnyttelse, avfallshåndtering og å redusere vann- og energiforbruk.

Økt miljøbevissthet

Takeagreenstep.eu har også en oversikt over EMAS-sertifiserte hoteller og restauranter som har utmerket seg ved å støtte opp under sirkulærøkonomi. De har gjort seg spesielt bemerket med miljøvennlig avfallshåndtering, og økt miljøbevissthet blant ansatte og gjester. I tillegg har de gjort sine miljøløsninger lett tilgjengelige for andre aktører i næringen.

Villige til å betale for miljøvern 

Å gjøre reiselivsnæringen mer miljøvennlig vil ha store positive konsekvenser. Over 12 millioner jobber i sektoren og den genererer over 5% av Europas BNP. Europa er allerede verdens ledende turistmål, men målet må være å bli verdens fremste øko-turistmål.

Undersøkelser viser at kunder en villig til å betale opp mot 40% mer for en mer miljøvennlig turistopplevelse. Så det er all grunn for næringen til å jobbe med å løse de store utfordringene innen vannforbruk, negativ påvirkning på økosystem og biologisk mangfold.  

Dokument (høyreklikk lenke og velg lagre som)
Artikkel fokus
Marked