«Tolooba» - virtuelle bilder for mennesker med demens

Tolooba logo

«Tolooba» er én av 15 semifinalister til å motta «Smart Ageing Prize». Dette er en pris som deles ut til et prosjekt som bruker innovative, digitale teknologier i sine produkter og tjenester. Prosjektet skal ha som hensikt å hjelpe den aldrende generasjonen til å kunne delta fullt ut i det sosiale, digitale liv for å forbedre livskvalitet. 

Prisen er et samarbeid mellom AAL programmet og Nesta’s Challenge Prize Centre. 

Hjelper mennesker med demens

Ved hjelp av kunstig virkelighet (VR), hjelper den nederlandskutviklede programvaren «Tolooba» mennesker med demens eller Alzheimer med å bringe tilbake gamle minner. 

Programvaren er en ikke-medisinsk måte å bringe frem gamle minner ved at den genererer nøyaktige bilder som tar dem tilbake til omgivelser de kjenner igjen fra sin ungdom. Dette vises i VR-omgivelser. 

Enkle algoritmer

«Tolooba» sine algoritmer gjør det mulig å finne de riktige bildene basert på minimal input. Ved hjelp av fire spørsmål (fødselsår, hjemby, jobb eller hobbyer) kan programvaren trigge minner som vises som bilder. «Immersive Impact Foundation», som står bak prosjektet, samarbeider med Alzheimer Nederland og andre partnere for å gjøre hverdagen bedre for mennesker med demens og deres pårørende. 

 

Ønsker du å lese mer om «Tolooba», finner du mer informasjon på deres nettside her.

Artikkel fokus
Innovasjon