Agenda og kalender

Her vil du finne kommende arrangementer, både fra Horizon South Norway, men også andre arrangementer som er relevante for nettverket og våre satsingsområder.

Desember, 2017

Innovasjon Norge; Informasjonsmøte for SMBer med internasjonal ambisjon

07. des kl 09 - 12, Oslo, Akersgate 13

Innovasjon Norge og Enterprise Europe Network inviterer til workshop for små og mellomstore bedrifter (SMB) med internasjonale ambisjoner.

Påmeldingsfrist er 01.12.2017, for mer informasjon og påmelding, se her.

November, 2017

HSN - event; Kick-off H2020 arbeidsprogram 2018-2020

21. nov kl 09 - 15, UiA kampus Kristiansand

Universitetet i Agder, Norges forskningsråd og Horizon South Norway- nettverket arrangerer Kick-off for siste arbeidsprogramperiode (2018-20) i Horisont 2020.

Forskningsrådet presenterer de nye arbeidsprogrammene, med vekt på mulighetene som finnes for offentlig sektor, næringsliv og forskningssektoren, og hva som er nytt for denne perioden.

Det blir anledning til å drøfte prosjektskisser, ideer, tid til spørsmål og svar både i mindre grupper og i individuelle samtaler med forskningsrådets representanter. Arrangementet blir en god arena til å møte potensielle regionale samarbeidspartnere.

For mer informasjon ta kontakt med hilde.inntjore@uia.no eller ka@south-norway.no.

Påmelding, klikk her.

 

HSN - event, Styringsgruppe møte

17. nov 09 - 11.30, NIVA, Grimstad

Tema: Oppfølging av idéverkstedene, aktuelle utlysninger, H2020 kick-off

 

HSN - event; Idéverksted om helse og velferdsteknologi

03.november kl 09-12, UiA kampus Kristiansand, rom 46 215 (bygg 46, avdeling for lærerutdanning)

Hvordan kan forskning og innovasjon bidra til økt livskvalitet og selvstendighet? Hvordan kan IKT-verktøy skape bedre behandling og oppfølging? Kan et IKT-verktøy gi sømløs samhandling?


På idéverkstedet samler vi næringsliv, akademia, frivillighet og offentlig sektor for å drøfte mulige løsninger på utfordringene. Målet er å skape nye samarbeid og legge grunnlag for utvikling av nye prosjekter.

For  påmelding, se her.

 

HSN; Den store pengedagen 

03.november kl 10-13, Mandal, Lindesnesregionens Næringshage, Hollendergata 3

Trenger du å vite mer om hvordan din bedrift kan benytte offentlige støtteordninger og sikre finansiering av utviklingsprosjekter?

Da bør du besøke Den store pengedagen 3. november i Mandal. Her kan du svært effektivt få svar på hvordan din bedrift kan få økonomisk hjelp til å komme videre!

For mer informasjon og påmelding, se her.

 

HSN; UiA og Norges forskningsråd inviterer til kick-off for det nye arbeidsprogrammet i Horisont 2020

21.november kl 09-15, UiA kampus Kristiansand

informasjon kommer