Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] Delingsøkonomien utvikler seg stadig. KAROS har utviklet en samkjøringsapp for å inkludere kjøreturen til jobb i denne utviklingen.
[Horisont 2020] DemoWind2-prosjektet viderefører DemoWind i arbeidet med å akselerere kostnadsreduksjoner i offshore vindenergi.
[Horisont 2020] DemoWind-prosjektet ønsker å lansere og implementere en koordinert og samarbeidende felles offshore vindteknologidemonstrasjon.
[Horisont 2020] WELL-prosjektet har sett på ekspansjons- og videreutviklingspotensialet til vindturbin systemet ”WELL".
[Horisont 2020] ELICAN-prosjektet har samlet komplementære europeiske selskaper innenfor vindenergi-industrien med et mål om å levere høykapasitets- og kostnadsreduserende integrert underbyggesystem for offshore vindkraft på dypt vann.
[Horisont 2020] DEMOGRAVI3 ønsker å teste ut en lovende løsning for sub-strukturer og offshore logistikk.
[Horisont 2020] Målet med NEXTRUST er øke effektiviteten og bærekraften i logistikkbransjen ved å utvikle solide samarbeidende nettverk gjennom hele forsyningskjeden.
[Horisont 2020] Målet med EBSF_2-prosjektet er å validere ulike løsninger som bedrer effektiviteten og attraktiviteten til bussystemer. 
[Horisont 2020] TIMON-prosjektet skal øke sikkerheten, bærekraften, fleksibiliteten og effektiviteten i europeiske transportsystemer ved å utnytte kommunikasjon og åpne data. 
[Horisont 2020] SENIORS-prosjektet skal utvikle nye sikkerhetsstandarder for å beskytte eldre og bevegelseshemmede i trafikken. 
[Horisont 2020] AFTERLIFE-prosjektet skal finne en integrert løsning for utvinning og konvertering av relevante fraksjoner fra avløpsvann.