Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] Har demonstrert bruk av Na-ionbatteri til bruk av lagring av energi som et effektivt alternativ til Li-ionbatterier.
[Horisont 2020] Nobel Grid leverer avanserte teknologiske tjenester og verktøy til aktører innen smart nett og kraftmarkedet.
[Horisont 2020] Lokale lagringsteknologier som muliggjør integrasjon av fornybar energi, prognoser og lagring i et smart nett.
[Horisont 2020] PROPAT skal gjøre prosessene i prosessindustrien mer sømløse ved hjelp av sensorer og andre analytiske verktøy.
[Horisont 2020] Utviklingen av en ny modulær smart måleplattform for bedre samspill mellom aktører innen energi.
[Horisont 2020] GoJelly ønsker å endre måten vi ser på maneter ved å nyttiggjøre manetenes ressurser til å takle havrelaterte utfordringer som plast i havet og fôr til oppdrettsfisk.
[Horisont 2020] Et nytt nedbrytbart materiale skal utfordre plastemballasjen og redusere CO2-utslipp
[Horisont 2020] Nye og kostnadsreduserende teknologier innen offshore vind
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet mobiliserer e-infrastrukturer over hele verden for å skape et felles integrasjons- og styringssystem.
[Horisont 2020] Prosjektet skal utvide den innovative forretningsmodellen Living Labs i rurale regioner