Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] ELICAN-prosjektet utvikler verdens første havvindmølle som kan installeres kranfritt.
[Horisont 2020] BINGO utvikler vann-og avløpssystemer som tåler ekstremvær.
[Horisont 2020] Verktøyet skal gjøre det enklere å planlegge og gjennomføre oppgraderingsprosjekter som tar hensyn til klima og energibruk.
[Horisont 2020] GreenCharge kombinere solceller og brukte elbilbatterier på ladestasjonene slik at kan man kapasitetsstyre ladestrømmen.
[Horisont 2020] Build-in-Wood skal demonstrere de miljømessige og økonomiske fordelene ved å bruke trevirke i fleretasjers bygg.
[Horisont 2020] SINTEF koordinerer prosjekt med mål om å kunne lage bærekraftig hydrogen fra vindenergi. Dette for å sikre mindre belastning på strømnettet på rurale steder.
[Horisont 2020] Do CHANGE er et prosjekt med mål om bedre folkehelse gjennom personlige, digitale tilbakemeldinger.
[Horisont 2020] CityLoops utvikler, tester og demonstrerer innovative planleggingsverktøy som skal fremme sirkulære og ressurseffektive materialstrømmer.
[Horisont 2020] POLYMARKs system identifiserer og markerer plast som har vært kontakt med mat, og plast som ikke har det.
[Horisont 2020] 4RinEU utvikler nye metoder for å sikre energieffektiv rehabilitering av eksiterende boligbygg.
[Horisont 2020] Forskere vurderer fremtidige muligheter og hindre for mer bærekraftig resirkulering av metallavfall, for å redusere karbonavtrykket.
[Horisont 2020] Kiteturbinen produserer energi 90% av tiden og er lydløs.