Prosjekter

[Horisont 2020] TrAM har som mål å ferdigstille verdens første heleklektiske hurtigbåt innen 2022.
[Horisont 2020] AUTOSHIP skal utvikle nye metoder for kostnadseffektiv og sikker design av fremtidens autonome transportsystemer.
[Horisont 2020] Syn.ikia skal utvikle nabolag som produserer mer energi enn de bruker.
[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] MarGen II ser på hvordan økt marin kunnskap kan fremme bærekraftig forretningsutvikling.
[Interreg] DigiBEST skal bidra til økt konkurranseevne gjennom digital teknologi og innovative forretningsmodeller.
[Interreg Sverige-Norge] FISK utvikler fôringsingredienser fra trebiomasse.
[Interreg Sverige-Norge] Desentraliserte helserom, mobile helseløsninger og instrumenterte hjem skal løse fremtidens helse- og omsorgsutfordringer.
[Interreg] OSS skal motivere flere til å starte egne bedrifter ved å forbedre førstelinjetjenesten og støttesystemet for førstegangs-entreprenører.
[Interreg Sverige-Norge] Green Flyway skal etablere en testarena for autonome luftfartøy, samt utforske løsninger for ladeinfrastruktur, batterilagring og luftfartskontroll.
[Interreg] Prosjektet skal bidra til å redusere tilstedeværelsen av marin forsøpling i Atlanterhavsområdet i samarbeid med marine interessenter.
[Horisont 2020] Datasentrenes høye strømforbruk kan løses ved fleksibel energibruk fra fornybare energikilder.
[Horisont 2020] Et integrert rørsystem utveksler varmen fra solcellepanelet, som for eksempel kan brukes til å varme opp vann. Solcellepanelet har også et eget kjølesystem som gjør at effekten øker betydelig.