Prosjekter

[Horisont 2020] DAFIA undersøker hvordan husholdningsavfall og marint restråstoff kan brukes til produksjon av produkter, f.eks. gelatin og plastmaterialer.
CityxChange utvikler og tester nye løsninger for å gjøre byer grønnere, som energihandel mellom enkeltpersoner og energipositive nabolag.
[Horisont 2020] En ny sensorteknologi muliggjør løfteoperasjoner i dårlig vær. Det gir store kostnadsbesparelser og reduserer CO2-utslippene.
[Horisont 2020] FLAFSHPS utvikler to demofartøyer som skal drives med fornybar hydrogen. Denne teknologien vil bli viktig for å møte strengere internasjonale utslippskrav.
Flytende solceller i oppdrettsanlegg gir lavere driftskostnader og forbedrer omdømmet til næringen.
[Horisont 2020] Teknologiske løsninger langs hele verdikjeden skal bidra til bærekraftig og konkurransedyktig sjømatproduksjon.
Digitale forretningsmodeller skal bidra til mer miljøvennlig varetransport til sjøs.
[Horisont 2020] Den mobile resirkuleringsteknologien gjenvinner kunstgressbaner.
Et nytt avfallshåndteringssystem for grovavfall skal sikre økt gjenbruk og materialgjenvinning. Målet er å redusere deponert grovavfall i EU med 50 %.
Det svenske selskapet GAIA utvikler produkter som er fullt biologisk nedbrytbare og kompostbare
DEMOWARE utvikler membranteknologier som renser, resirkulerer og gjenvinner avløpsvann. Dette vil være viktig for å møte det økende vannbehovet i Europa
Interreg-prosjektet AFLOWT satser stort på flytende havvindmøller