Prosjekter

[FP7] BEHICLE-prosjektet har utviklet en lettere, byvennlig, sikker, ren og energieffektiv elektrisk bil.
[FP7] DURABROADS-prosjektet ønsker å designe, utvikle og demonstrere kostnadseffektive, miljøvennlige og optimaliserte veier med lang levetid.
[Horisont 2020] Delingsøkonomien utvikler seg stadig. KAROS har utviklet en samkjøringsapp for å inkludere kjøreturen til jobb i denne utviklingen.
[FP7] MHIVEC-prosjektet har utviklet nye modelleringsteknikker for å fastslå og senke støy og vibrasjon fra biler!
[FP7] Utviklingen innen bølgekraft er lovende, men har til nå vært kostbart. PolyWEC tror de kan ha funnet en løsning!
[FP7] E-balance-prosjektet har utviklet løsninger for å øke energieffektivitet ved å sørge for balanse mellom produksjon og forbruk av energi.
[FP7] Transportsektoren må øke effektiviteten og optimaliseringen – TRANSFORMERS-prosjektet har fokusert på designet av semi-trailere!
[FP7] PERSUADE-prosjektet har utviklet et støydempende materiale ved hjelp av resirkulerte dekk.
FLOW - et forsknings- og innovasjonsprogram med fokus på offshore vind i Nederland.
[Horisont 2020] DemoWind2-prosjektet viderefører DemoWind i arbeidet med å akselerere kostnadsreduksjoner i offshore vindenergi.
[Horisont 2020] DemoWind-prosjektet ønsker å lansere og implementere en koordinert og samarbeidende felles offshore vindteknologidemonstrasjon.
[Horisont 2020] WELL-prosjektet har sett på ekspansjons- og videreutviklingspotensialet til vindturbin systemet ”WELL".