Advanced Autonomous Waterborne Applications Initiative

Prosjektakronym
AAWA

Advanced Autonomous Waterborne Applications-initiativet ble startet i 2015 og skal analysere utfordringer relatert til autonome shippingoperasjoner.

Prosjektet skal også utvikle både autonom og fjernoperasjon for skipnavigasjon, maskiner og operativsystemer om bord. Regulering er anerkjent som det største hinderet før autonome shippingoperasjoner kan realiseres. I dette prosjektet har juridisk fakultet ved Åbo Akademi blitt involvert for å studere dette nøyere. 
Prosjektet avsluttes i juni 2017. Prosjektet ledes av Rolls-Royce, og de andre bransjepartnerne er DNV GL, NAPA, Deltamarin og Inmarsat. De øvrige forskningsmiljøene er Aalto-universitetet, Tammerfors Teknologiske Universitet, Åbo Akademi og VTT Teknisk Forskningsenter.

Koordinatorland
Kontakt prosjekt

Se prosjektleder Rolls-Royce