ASSURED - smarte løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk

Prosjektakronym
ASSURED

ASSURED er et Horisont 2020-finansiert prosjekt med en varighet på 4 år. Prosjektet skal utvikle og teste nye løsninger for ladeinfrastruktur. 

Kraftig og hurtig lading av kjøretøy

ASSURED, som startet opp i 2017, tar sikte på å utvikle kraftige og hurtige ladesløsninger og applikasjoner for kjøretøy i urbane områder. Det grunnleggende målet er at løsningene skal kunne lade ulike former for kjøretøy. Blant annet skal løsningene kunne levere energi til en hel bussflåte. Ved å bruke innovative styringsstrategier for ladeteknologi skal prosjektet bidra til å redusere både støy og luftforurensning, samt redusere de totale kostnadene ved eierskap og drift. Et annet element som vil bli forbedret er stabiliteten i nettet, som igjen sikrer en stabil energiforsyning. Dette er avgjørende for fremtiden når et større antall biler vil være avhengig av lade-infrastruktur. Prosjektet vil også bidra til økt forståelse for behovene til sluttbrukere, operatører og byer. 

Forskjellige kjøretøy - identiske løsninger

ASSURED skal teste automatisk hurtilading på seks kollektivbusser, to søppelbiler, en transportbil og en lett kommersiell leveransebil. Med automatisk hurtilading er det ingen menneskelig interaksjon under ladeprosessen. Ladeløsningene som testes av ASSURED, vil omfatte ulike typer pantografer, plug-in og trådløs lading. Målet er å lade forskjellige kjøretøyer med samme infrastruktur, noe som gjør prosjektets arbeid nyskapende. Dette vil bli første gang et prosjekt forsøker å teste interoperabiliteten til de anvendte ladeløsningene. Lykkes prosjektet, vil det bidra til å redusere kostnadene og støtte standardiseringen av elementene i infrastrukturen. 

 

Prosjektets fulle navn er fASt and Smart charging solutions for full size URban hEavy Duty applications.

Les mer om prosjektet her

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€23 648 133
EU-tilskudd
€18657433
Kontakt prosjekt

Prosjektkoordinator: 

Prof. Noshin Omar, Vrije Universiteit Brussel

noshin.omar@vub.be