DEMETO - resirkulering av plast

Prosjektakronym
DEMETO

Europa ønsker å skape en sirkulærøkonomi hvor materialer blir gjenbrukt og ingenting går til spille. En stor utfordring for dette er plastsøppel, og per i dag produserer europeere 25 millioner tonn plastsøppel hvert år.

DEMETO-prosjektet ønsker å utvikle en kjemisk metode for resirkulering, som gir både produsenter og forbrukere en lønnsom måte å behandle dette plastavfallet på. Tanken bak prosjektet er at dette, i tillegg til å være lønnsomt, også er bærekraftig i et miljøperspektiv.

Prosjektet tar utgangspunkt i resirkulering av polyetylentereftalat (PET), som er en mye brukt type plastikk. Denne resirkuleres i dag mekanisk, og deler av plasten blir gjenbrukt. De delene av plasten som ikke kan behandles på denne måten, ender imidlertid opp som avfall.

Istedenfor å resirkulere mekanisk, er DEMETOs løsning er å benytte seg av en patentert teknologi som bruker elektromagnetiske bølger for å de-polymerisere og bryte ned plasten kjemisk. På denne måten kan alle delene av plasten brukes på nytt i andre produkter.

Fullt navn på prosjektet er: "Modular, scalable and high-performance DE-polymerization by MicrowavE TechnOlogy"

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€9 890 857
EU-tilskudd
€7808937
Kontakt prosjekt

Via Guido Polidoro 1
67100 L'Aquila
Italy