ECOPRODIGI – Bidrar til miljøvennlig sjøfrakt

Prosjektakronym
ECOPRODIGI – Bidrar til miljøvennlig sjøfrakt

ECOPRODIGI – Eco-efficiency to maritime industry processes in the Baltic Sea Region through digitalisation – utvikler digitale forretningsmodeller som skal bidra til miljøvennlig varetransport til sjøs.

Interreg-prosjektet tar utgangpunkt i Østersjøregionen, som er et av verdens mest trafikkerte og sårbare havområder. Shipping i denne regionen er under press for å oppfylle strenge regelverk, og den maritime industrien møter stadig større global konkurranse. Forskerne arbeider derfor med å identifisere forbedringsområder langs hele den maritime verdikjeden.

Målet er å øke bærekraften i hele skipets levetid, fra design og skipsbygging til lasting og skipsfart. I tillegg tester og utvikler forskerne digitale løsninger som skal sørge for bedre overvåking, visualisering og optimalisering av industriprosesser i maritim sektor. Dette skal styrke verdiskapingen til industrien, samt redusere ressursbruk, utslipp og forurensing.

ECOPRODIGI er et flaggskip-prosjekt for EUs strategi for Østersjøregionen (EUSBSR), og er et samarbeid mellom utdanninginstitusjoner og den maritime næringen.

Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€4 243 492
EU-tilskudd
€2996231
Kontakt prosjekt

http://ecoprodigi.eu/contact