LAKHSMI – sensorer for storskala hydrodynamisk avbildning av havbunnen

Prosjektakronym
LAKHSMI

LAKHSMI-prosjektet har som mål å utvikle en ny kablelignende sensorteknologi for undervannsmålinger. Teknologien er inspirert av biofysikken til fisk og deres evne til å oppdage bevegelser i vann gjennom sensorer.

LAKHSMIs kabler kan kobles til eksisterende kabler fra havobservatorier, og er dermed et tillegg til allerede eksisterende teknologier og instrumenter hos aktører. 

Skalerbar teknologi

LAKHSMIs hydrodynamiske sensorteknologi vil være skalerbar fra meter til muligens hundrevis av kilometer, og muliggjøre hyppig frekvens på prøvetaking. Prosjektet vil i tillegg utvikle innovative metoder for hydrodynamisk avbildning. Programvaren som utvikles i forbindelse med dette prosjektet vil bli integrert med eksisterende obserrvasjonssystemer. LAKHSMI sine sensorer vil bli testet i en tank, et basseng og i et havobservatorium. 

Interdisiplinære bruksområder

Internettbaserte informasjonsprodukter for interdisiplinær oseanografi og seismisk geofysikk vil bli produsert, i tillegg til andre bruksområder som blant annet sporing av fisk, fiskestimer og ferdsel i havneområder. Kosteffektive målinger vil også dekke områder som miljøovervåking i havområder hvor det allerede finnes kabler i havobservatorier, marine fornybare energier og havnesikkerhet. 

Prosjektet består av seks partnere fra Estland, Nederland og Skottland, som alle er involvert i utviklingen av denne teknologien. 

 

Prosjektets varighet er fra 01.04.2015 til 31.03.2019.

Prosjektakronymet LAkHsMI står for "Sensors for LArge scale HydrodynaMic Imaging of ocean floor".

Koordinatorland
Program
Totalbudsjett
€3 040 221
EU-tilskudd
€3040221
Kontakt prosjekt

Centre for Biorobotics

Tallinn University of Technology

Akadeemia tee 15a - 111

12618 Tallinn

Estonia

biorobotics@ttu.ee