LANDSUPPORT - Forener landbruk og bærekraftighet i Europa

Prosjektakronym
LANDSUPPORT

LANDSUPPORT-prosjektet er finansiert av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Prosjektet skal utvikle et nettbasert, åpent og smart «geoSpatial Decision Support System» (S-DSS) som skal bidra til å forene landbruk, miljømessig bærekraftighet og implementering av rammevilkår i Europa. 

S-DSS skal bidra til utvikling og implementering av landbrukspolitikk, og fremmer en integrert og deltakende tilnærming til rural utvikling og miljøpolitikk som vil gjøre det mulig å:

  • Støtte bærekraftig landbruk og skogbruk.
  • Evaluere avveiningen av god arealbruk.
  • Bidra til implementering, innvirkning og levering av rundt 20 europeiske rammevilkår for landbruk, inkludert utvalgte bærekraftige utviklingsmål lagt fram av FN for 2030. De bærekraftige utviklingsmålene skal oppnås ved å integrere allerede eksisterende databaser på ulike skalaer ved å utvikle modelleringsmotorer med høy ytelseskapasitet som skal simulere landbruk, skogbruk, arealforringelse og miljøproblemer.

LANDSUPPORT-prosjektet skal brukes på fire geografiske skalaer:

  1. Transnasjonalt i EU.
  2. Nasjonalt i Italia, Ungarn og Østerrike.
  3. Regionalt i to europeiske regioner i Italia og Ungarn.
  4. To piloter i Tunisia og Malaysia.

På denne måten skal prosjektet forene store miljøpolitiske, miljømessige og bærekraftspolitiske ambisjoner med den operasjonelle virkeligheten som kreves av utlysningen  fra Horisont 2020. Dette innebærer viktige prioriteringer som å evaluere avveiningen av god arealbruk og presentere gode insentiver for handling, oppførsel og investeringer. Alt dette krever at prosjektet er aktivt på detaljnivå i utviklingen av sine metoder. 

LANDSUPPORT-prosjektet er i overensstemmelse med disse, da prosjektets S-DSS både er en (i) teknologisk og innovativ pådriver for rural utvikling, (ii) et rammeverk for innovasjon og nye forretningsmodeller tilpasset en rural kontekst, (iii) en støtte for kompetanseutvikling i rurale samfunn, og (iv) bidrar til en ny tilnærming til politikk, rammevilkår og politisk styring. 

Les mer om prosjektet på deres hjemmeside

 

Prosjektets fulle navn er «Development of Integrated Web-Based Land Decision Support System Aiming Towards the Implementation of Policies for Agriculture and Environment».

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€6 999 771
EU-tilskudd
€6999771
Kontakt prosjekt

+39 081 2539219

landsupport@unina.it