LIAISON - økt innovasjon i rurale områder

Prosjektakronym
LIAISON

LIAISON, et Horisont 2020 finansiert prosjekt, skal bidra til å optimalisere interaktive og innovative prosjekttilnærminger basert på europeisk policy for å fremskynde innovasjon innen landbruk, skogbruk og rurale områder.

Evaluering og beste praksis

Sentralt i prosjektet er en «light-touch» gjennomgang av erfaringene fra 200 prosjekter og tiltak, samt en grundig studie av 32 interaktive og innovative prosjekttilnærminger i et bredt spekter spekter av EU- land innen jordbruk- og skogsektoren. LIAISON skal deretter presentere mangfoldet av prosjektene og beste praksis fra hele Europa i et «digitalt kart».

Verktøy for økt innovasjon

Basert på funnene fra gjennomgangen skal prosjektet utvikle metoder, protokoller og verktøy for beste praksis tilnærminger. Disse inkluderer verktøy for deltakelse og samskaping, kommunikasjon og formidling og metodologier for evaluering. Gjennom et interaktivt nettbasert system, vil innovasjonsaktører få tilgang til de ulike metodene og verktøyene. Alle prosjektutdata generert av LIAISON vil bli underlagt en prosess for validering og finjustering av konsortiemedlemmer og andre nært involverte aktører og interessenter. Gjennom nettverk sammensatt av ulike aktører, instrumenter og retningslinjer skal LIAISON legge til rette for økt innovasjon i rurale områder innen landbruk og skogbruk. 

Prosjektets fulle navn er Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks.

Les mer om prosjektet her.

 

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€4 999 144
EU-tilskudd
€4999144
Kontakt prosjekt

Anna Maria Häring
Eberswalde University for Sustainable Development (HNEE)
Schicklerstr. 5, D-16225 Eberswalde, Germany
E-mail: LIAISON2020 (at) hnee.de
Phone: +49 (3334) 657 355