MARINA - en marin kunnskapsdelingsplattform

Prosjektakronym
MARINA

Ansvarlig Forskning og Innovasjon innebærer involvering av ulike aktører i alle stadier av prosjektet. MARINA skal ta i bruk og videreutvikle denne metoden i sine prosjekter innen det marine fagfeltet og skape en holistisk tilnærming til forskning og innovasjon.

Inkluderende kunnskapsdelingsplattform

MARINA-prosjektet har som formål å skape en inkluderende kunnskapsdelingsplattform (KSP) innen det marine fagfeltet. Denne skal ha som oppgave å katalysere og organisere samkjøringen av allerede eksisterende nettverk, samfunn, internettbaserte plattformer og tjenester. Fellestrekket for plattformene og tjenestene skal være at de tilbyr et (internettbasert) sosio-teknisk miljø som tilrettelegger for og stimulerer direkte deltakelse av forskere, aktører fra sivilt samfunnsorganisasjoner, innbyggere, industriaktører, beslutningstakere, forskningsfinansieringskilder og kommunikatorer for å forbedre Ansvarlig Forskning og Innovasjon. 

Utfallet til prosjektet skal definere en systematisk tilnærming til Ansvarlig Forskning og Innovasjon som skal muliggjøre overføringen av metoden til andre fagfelt.

Hovedfølgene til prosjektet skal også inkludere økt samfunnsinkludering i vitenskap og innovasjon. 

Fokus på åtte marine områder

Prosjektet skal etablere, kuratere og utforske en plattform for Ansvarlig Forsknings og Innovasjon, som skal skape en holistisk tilnærming til forskning og innovasjon. Denne skal inkludere samfunnsaktører som skal samarbeide gjennom hele forsknings- og innovasjonsprosessen for å bedre legge til rette for både selve prosessen og utfallet med verdier, behov og forventninger fra det europeiske samfunnet. Borgeres visjoner, behov og ønsker skal integreres i vitenskap og innovasjon. Ansvarlig Forskning og Innovasjon skal promoteres med fokus på marine problemstillinger som har betydningsfulle påvirkninger på det europeiske samfunnet. 

MARINA-prosjektet skal, ved å bruke Ansvarlig Forskning og Innovasjon-tilnærmingen fokusere på følgende åtte områder:

  1. Marin bioteknologi
  2. Sjøtransport
  3. Dyphavsgruvedrift
  4. Marine endringer som resultat av klima
  5. Fornybar energi (bølge, vind, tidevann)
  6. Turisme og kystbyer
  7. Fisking og akvakultur
  8. Forurensning skapt av menneskeskapt land- og havpress.

Prosjektets fulle navn er "Marine Knowledge Sharing Platform for Federating Responsible Research and Innovation Communities"

 

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 999 944
EU-tilskudd
€2999944
Kontakt prosjekt

Project coordinator:

Fernando Ferri (CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche): Fernando.ferri@irpps.cnr.it

 

Press contact:

APRE - Agency for the Promotion of European Research

Chiara Buongiovanni: buongiovanni@apre.it