Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks

Prosjektakronym
MUNIN

MUNIN-prosjektets mål er å utvikle et autonomt skipskonsept ved hjelp av automatiserte beslutningssystemer med fjernkontroll via en landbasert stasjon.

Mangelen på menneskelige ressurser innen skipsfart henger ikke sammen med økningen av antall skip. MUNINs konsept skal gjøre det mulig å håndtere denne utfordringen ved effektiv og konkurransedyktig skipsoperasjon. MUNINs resultater vil gi effektivitet, sikkerhet og bærekraft fordeler, som inkluderer blant annet miljøoptimalisering, nye vedlikeholds- og operasjonelle konsepter samt forbedrede bruksområder. 
Basert på analyser skal MUNIN definere nødvendige endringskrav til bemannede fartøy og utvikle konsepter og applikasjoner for å muliggjøre og optimalisere navigasjon og drift av et autonomt skip, inkludert evaluering av kommunikasjonsarkitekturen. Tekniske samt organisatoriske og juridiske aspekter ved ubemannet frakt vil bli tatt i betraktning.
 

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 828 527
EU-tilskudd
€2893364
Kontakt prosjekt

Prosjektkoordinator: Hans-Christoph Burmeister

Fraunhofer Center for Maritime Logistics and Services CML
Schwarzenbergstraße 95 D
21073 Hamburg, Tyskland
Telefon:  +49 (0)40 42878-6131