NexTrust - Danner bærekraftig logistikknettverk

Prosjektakronym
NexTrust

NexTrust er et EU-finansiert prosjekt hvis mål er økt effektivisering og bærekraft i den europeiske logistikksektoren. 

Prosjektet tok sikte på å utvikle stabile samarbeidsnettverk langs hele forsyningskjeden for å redusere tomkjøring på europeiske veier. Det resulterte i mindre miljø- og trafikkbelastning, i tillegg til reduserte kostnader og bedre utnyttelse av lastebilkapasiteten. Som en del av prosjektet ble store deler av transporten flyttet fra veiene og over på sjø og bane. 

Prosjektet tok også i bruk en ny transportteknologi: C-ITS (cooperative intelligent transport systems). Disse systemene bruker teknologi som gjør at kjøretøyer kan kommunisere med hverandre hvilket gir bedre trafikksikkerhet, trafikkeffektivitet, samt reduserte utslipp. 

Det vellykkede prosjektet, som ble avsluttet i oktober 2018, ga flere gjennombrudd i godstransportmarkedet. Disse inkluderer:

  • En nyskapende forretningsmodell som muliggjør en nettverksrettet samarbeidstilnærming
  • Storskala samarbeid mellom transportører. NexTrust er det største prosjektet i europeisk logistikkhistorie - med over 90 aktører´
  • Over 40 gjennomførte pilotprosjekter som reduserte CO2-utslippene med 20% - 70%

Les mer om prosjektet her.

Prosjektets fulle navn er: Building sustainable logistics through trusted collaborative networks across the entire supply chain.

 

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€1 810 675
EU-tilskudd
€18000000
Kontakt prosjekt

Kontakt prosjektkoordinator:

nextrust@txlogistik.eu