Physical and Virtual Innovation Platform of Autonomous Last Mile Urban Transportation

Prosjektakronym
Sohjoa

Sohjoa-prosjektet tar førerløse busser ut på åpne veier med målet om å ta deg "the extra mile" fra nærmeste knutepunkt til der du bor - Noe som har kvalifisert til en finaleplass i RegioStars Awards!

Sohjoa er et av de første prosjektene på verdensbasis som tar selvkjørende busser ut på åpne veier. Prosjektleder Harri Santamala fra Metropolia University of Applied Sciences forklarer til RegioStars Awards at det er flere førerløse kjøretøy på finske veier, men at dette foreløpig er eksperimentelt. Han tror derimot at utrulling i større skala ikke er langt unna.

Prosjektteamet har tatt kontakt med selskap som jobber i med smart mobilitet og holder for øyeblikket på å skape en innovative plattform hvor virksomheter kan utvikle eller teste lovende ideer.

Med utgangspunk i finsk lovgivning

Forsøket på å ta de førerløse bilene ut på åpne veier blir åpnet for av en særegenhet med finsk lovgivning – Det blir ikke spesifisert at en fører faktisk må befinne seg i kjøretøyet. Grunnet potensialet for sikkerhetsfordeler og risikoer med automatiske kjøretøy blir tester som disse aktivt oppmuntret da bussene kan bli styrt utenfra. I de pågående testfasene befinner det seg en fører i bussen som kan ta over dersom det skulle bli behov for det.

Økt kunnskap og bevissthet

Hovedfunnene fra testene så langt har foreløpig vært at man har fått et mer helhetlig virkelighetsbilde av selvkjørende busser. Testene har også hjulpet med å øke offentlig kjennskap til teknologien. Mediaoppmerksomheten testene har generert har gått langt utover stedene bussene har blitt testet.

Fra nærmeste knutepunkt til der du bor

En av visjonene til prosjektet er å løse problemet med det de omtaler som offentlig transports ”last mile” tjeneste – Å komme seg fra siste knutepunkt til den faktiske destinasjonen. Tanken er at forbedringer i denne delen av reisen vil kunne øke bruken av offentlig transport, hjelpe til med opphopningen i urbane områder, samt bidra til høyere bærekraftighet og lavere driftskostnader. De selvkjørende bussene i prosjektet er kostnadseffektive, energieffektive, el-kjøretøy med plass til 9 passasjerer. Testrundene på åpne veier startet i 2016 og det vil bli gjennomført en ny prøverunde i 2017.

Finland i førersetet

Prosjektet har fremskaffet ny kunnskap som har generert flere nye initiativer på feltet. Flere innovative produkter og tjenester er under utvikling som enten fasiliterer bruken av de førerløse kjøretøyene eller drar nytte av deres tilgjengelighet. Prosjektet har satt seg som mål å sette Finland i førersete i utviklingen av slike systemer. 

Les mer om Sohjoa på deres egne hjemmesider eller hos Europakommisjonen

Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€553 417
EU-tilskudd
€224957
Kontakt prosjekt

Metropolia University of Applied Sciences

Bulevardi 31
FIN -00180 , Helsinki 
Suomi - Finland


Harri Santamala , Project Director - Smarter Mobility 
Tel. +358 40 334 1516 
E-mail  harri.santamala@metropolia.fi 
Web  http://sohjoa.fi/ 
Web  http://www.metropolia.fi