Qualification of innovative floating substructures for 10MW wind turbines and water depths greater than 50m

Prosjektakronym
LIFES 50plus

LIFES 50plus-prosjektet setter fokus på flytende vindturbiner på mellom 50 og 200 meters dyp. For å redusere den forventede langsiktige marginalkostnaden (Levelized cost of Energy – LCOE) har prosjektet valgt å fokusere på store vindturbiner på 10MW.

Utvikling av ny metode

Prosjektet ønsker å optimalisere to sub-strukturkonsepter for 10MW og kvalifisere disse for TRL5 (Technological readiness level). I design- og kvalifiseringsprosessen i utvelgelsen av disse to konseptene ønsker prosjektet å utvikle en strømlinjebasert og nøkkeltallsbasert metode som fokuserer på tekniske, økonomiske og industrielle kriterier. Denne metoden vil blir støttet av eksisterende numeriske verktøy og målrettet utviklings- og eksperimentelt arbeid.

Mål om å fasilitere innovasjon og konkurranse

Sluttproduktet vil være retningslinjer og anbefalte praksiser basert på denne utvelgelsesprosessen. Dette sluttproduktet mener prosjektet vil fasilitere innovasjon og konkurranse i industrien, redusere risikoer og bidra til å redusere LCOE. De identifiserte brukerne er utviklere, designere og produsenter, samt beslutningstakere som trenger å evaluere konsepter basert på gitte begrensninger. Prosjektet, som består av et konsortium som representerer hele verdikjeden for offshore vind, forventes å kunne ha en bred innvirkning. 

Les mer om prosjektet her.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€7 274 837
EU-tilskudd
€7274837
Kontakt prosjekt

SINTEF OCEAN AS

OTTO NIELSENS VEG 10
7052 TRONDHEIM
Norway