SARURE - støtte til lokale forhandlere og bedrifter i rurale områder

Prosjektakronym
SARURE

SARURE, et Interreg Europe-prosjekt, arbeider for å øke små og mellomstore bedrifters konkurransekraft i rurale områder. 

Sosialt knutepunkt

Lokale butikker og forhandlere fungerer som sosiale knutepunkt, og gir således økt livskvalitet til innbyggere i rurale områder. Små og mellomstore bedrifter er også  viktige fordi de bidrar til å skape arbeidsplasser, og på denne måten bidrar deres tilstedeværelse til å forhindre fraflytting. Bygder og tettsteder trenger derfor lokale butikker og bedrifter. Men butikkene og bedriftene trenger også et minimum av kunder for å «overleve». 

Støtte til forhandlere og bedrifter

SARURE skal derfor utarbeide politiske tiltak som skal støtte forhandlere og bedrifter i rurale distrikt og forhindre at disse forsvinner fra områdene. SARURE fokuserer sitt arbeid på utveksling av informasjon knyttet til innovative handels- og tjenestemodeller. Prosjektet skal også utforske muligheter knyttet til nyskapende markedsføring, finansieringsmuligheter og teknologi. Hovedmålsettingen er å støtte opp om og forbedre regioners politikk for å støtte små og mellomstore bedrifters konkurransekraft i rurale områder. 

 

Prosjektets fulle navn er Save Rural Retail

Les mer om prosjektet her.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€1 618 497
EU-tilskudd
€1618497
Kontakt prosjekt

Prosjektkoordinator:

Maria Vigara Aciron, Chamber of Commerce, Industry and Services of Teruel.

Tlf: 0034978618191