Smart Cities

Prosjektakronym
Smart Cities

Prosjektets hovedmål var å skape et innovasjonsnettverk mellom myndigheter og akademia som skal føre til en ledende rolle i utvikling og bruk av e-tjenester.

Modernisering av kommunikasjons- og saksgang i kommunene ved å ta i bruk elektroniske verktøy, se på alternativ bruk av trådløse verktøy og vurdere kommunikasjonskanaler. Prosjektet har utviklet digitale skjemaer for elektronisk saksbehandling, flere automatiserte prosesser, da særlig for skole og barnehage, arbeidsflytverktøy og kart- og webløsninger, samt felles anbefalinger for utvikling av kundesentre.

Koordinatorland
Prosjektpartnere fra Agder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€6 731 814
Kontakt prosjekt