SUCCESS – Styrker bærekraft og konkurranseevne i akvakultursektoren

Prosjektakronym
SUCCESS – Styrker bærekraft og konkurranseevne i akvakultursektoren

Det EU-finansierte prosjektet SUCCESS (Strategic Use of Competitiveness towards Consolidating the Economic Sustainability of the European Seafood sector) utvikler toppmoderne teknologiske løsninger som kan brukes langs hele sjømatverdikjeden. Resultatene skal gi sjømatprodusenter gode verktøy for bærekraftig og konkurransedyktig sjømatproduksjon.

Etterspørselen etter europeisk sjømat øker jevnt, men det legger også press på miljøet. Den europeiske sjømatsektoren trenger derfor en mer bærekraftig og økonomisk levedyktig modell, og SUCCESS ønsker å styrke konkurranseevnen til sjømatnæringen gjennom nøkkelforskning langs hele verdikjeden (fra fiskenettet til middagstallerkenen). Prosjektet har samarbeidet tett med produsenter og interessenter.

Økt konkurranseevne kan oppnås ved å styrke samarbeidet mellom produsenter, fiskeforedlingsindustri og andre relevante bedrifter, samt ved å differensiere produkter basert på kvalitet, opprinnelse og bearbeiding. Gjennom en case studie kan prosjektet bl.a. vise til styrket samarbeidet mellom kamskjellprodusenter i Galicia (Spania) som bringer oppdretterne nærmere foredlingsindustrien. Det resulterte i et ferskere høykvalitetsprodukt.

Økt fokus på bærekraft vil også forbedre omdømmet til næringen ettersom forbrukere blir stadig mer opptatt av miljøhensyn, men mange sjømatprodukter inneholder ikke god nok informasjon. Det er derfor behov for å forbedre forbrukerkunnskap og sporbarhet, spesielt på steder der forbrukerne ikke er veldig kjent med sjømatprodukter. En god løsning kan være etiketter som tydelig viser produktets opprinnelse, ettersom mange forbrukere vil være villig til å betale mer for produkter fra bestemte land.

EU kan også forbedre konkurranseevne i akvakultursektoren ved å styrke maritim arealplanlegging og forenkle administrative prosedyrer for blant annet lisensiering. Med god policy og innovative produkter har Europas akvakultursektor gode muligheter for å bli mer konkurransedyktig og bærekraftig.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€5 207 821
EU-tilskudd
€4998290
Kontakt prosjekt

Email address : success@univ-brest.fr

Postal address :
University of Brest
Faculty of Law and Economic Sciences
UMR AMURE - Projet SUCCESS
12 Rue de Kergoat - CS 93837
29238 BREST cedex 3
FRANCE

Coordinator :
Prof. Bertrand Le Gallic
University of Brest

Project manager :
Claire Blandel               
University of Brest
+33 02 98 01 70 22
claire.blandel@univ-brest.fr