SWARMs - smarte og samkoblede autonome undervannsfartøy

Prosjektakronym
SWARMs

Mesteparten av dagens offshore operasjoner er gjort av dykkere i farlige oppdrag. Offshore industrien er meget avhengig av jobben utført av denne begrensede yrkesgruppen. SWARMs ønsker å løse utfordringen dette representerer ved utvidet bruk av ubemannede undervannsfartøy (UAV/ROV). Et tidligere hinder mot en slik løsning har vært at disse vanligvis er skreddersydde for spesifike oppdrag og vanskelige å operere, noe som fører til høy pris per oppdrag. Dette har SWARMs-prosjektet satt seg fore å løse.

Økt tilgjengelighet på bruk av ubemannede undervannsfartøy

Det Horisont 2020-finansierte prosjektet SWARMs har som mål å utvide bruken av AUVer/ROVer og fasilitere opprettelsen, planleggingen og gjennomføringen av maritime og offshore oppdrag. Dette vil redusere de operasjonelle kostnade og øke tryggheten av oppgavene tildelt dykkerne. 

For å gjøre AUVer/ROVer mer tilgjengelige for et høyere antall brukere, skal SWARM-prosjektet gjennomføre følgende aktiviteter:

  • Gjøre det mulig for AUVer/ROVer å jobbe i et samarbeidsnett. Dette vil føre til mer heterogene standarder på fartøyene, hvor de kan kombinere sine ulike funksjoner og dermed åpne for nye bruksområder. En slik funksjon vil lede til gjenbruksmuligheter ettersom skreddersydde fartøy ikke lenger vil være nødvendige. 
  • Øke autonomien til AUVer og forbedre brukervennligheten til ROVer.

Tilnærmingen til målene er å designe og utvikle en integrert plattform (et sett av program-/maskinvarekomponenter), innlemmet i dagens generasjon av undervannsfartøy. Plattformen skal forbedre autonomien, samarbeidsevnen, robustheten, kostnadseffektiviteten og driftssikkerheten til offshore operasjoner. 

Testing

Prestasjonene til SWARMs-prosjektet vil bli vist i to feltprøver i ulike scenarioer:

  • Korrosjonsforebygging i offshore installasjoner
  • Overvåking av kjemisk forurensning
  • Deteksjon, inspeksjon og sporing av plumes
  • Bermbygging
  • Havbunnskartlegging

Samarbeid mellom forskning, industri og sluttbruker

Prosjektet er ledet av industrien, hvor store teknologiselskaper skal samarbeide med SMBer som er spesialiserte i subsea, robotikk og kommunikasjonssektoren, og universiteter og forskningsinstitusjoner. Hensikten er å få nye innovative løsninger innen subsea robotikk hurtig på markedet. For å sikre at kundens stemme også er hørt, er to ulike sluttbrukere også en del av konsortiumet. 

Prosjektets fulle navn er Smart and Networking Underwater Robots in Cooperation Meshes.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€17 294 253
EU-tilskudd
€6406819
Kontakt prosjekt

Project coordinator:

José-Fernán Martínez 
Universidad Politécnica Madrid