Europakommisjonen

Bruken av fornybar energi øker, og EU ligger godt an til å oppnå fornybarmålet for 2020. Det er derimot store forskjeller blant medlemslandene.
EU-kommisjonen følger utviklingen av den sirkulære økonomien og kommer med anbefalinger til hvordan man kan løse utfordringer knyttet til overgangen.
Vegkartet presenterer 54 tiltak som skal sikre overgangen til en sirkulær økonomi, samt forslag til endret avfallsregelverk
Sektorer innen blå økonomi er viktige bidragsytere til sysselsetting og verdiskaping i EU
Ved hjelp av BAT-konklusjoner kan myndigheter reduserer de negative miljø- og sikkerhetsmessige effektene i forbindelse med avfallshåndtering
Myndigheter, prosjektpådrivere og finansnæringen kan iverksette tiltak som sikrer mer finansiering til prosjekter innenfor sirkulær økonomi
EUs akvakultursektor opplever rask økonomisk vekst. Gjennom langsiktige strategiplaner skal medlemslandene øke produksjonen og bli mindre avhengig av sjømatimport
Marine beskyttede områder kan bidra til vekst i den blå økonomien
Dersom man ta tak i utfordringene og legger bedre til rette for en overgang til sirkulær økonomi, vil flere bedrifter velge bærekraftige forretningsmodeller
Europakommisjonen publiserte i slutten av januar et refleksjonsnotat vedrørende fremtidsutsiktene for et bærekraftig Europa innen 2030.