Europakommisjonen

Et nettbasert selvevalueringsverktøy skal hjelpe europeiske byer med å bli grønnere og mer bærekraftige
Energieffektivisering, sirkulær økonomi og smart mobilitet er noen av tiltakene som skal sørge for at EU blir klimanøytral innen 2050.
Godkjente anlegg må følge strenge miljøkrav og sikrer at skipsgjenvinning skjer på en forsvarlig måte. Fem norske gjenvinningsanlegg er lagt til på listen.
Buying Green hjelper offentlige innkjøpere med å gjøre miljøvennlige anskaffelser.
Kystturisme, olje-og gassindustrien og havneaktiviteter bidrar til høy verdiskaping. Offshore-vind har enormt potensiale og sektoren vokser raskt.
EU-kommisjonen har laget en håndbok for maritim arealplanlegging. Den skal hjelpe medlemslandene med å oppnå mer bærekraftig vekst i sine maritime økonomier.
Rammeverket følger utviklingen av den sirkulære økonomien i EU.
EUs plaststrategi inneholder 39 tiltak som skal redusere de negative miljø- og klimaeffektene over livsløpet for plast
Bruken av fornybar energi øker, og EU ligger godt an til å oppnå fornybarmålet for 2020. Det er derimot store forskjeller blant medlemslandene.
EU-kommisjonen følger utviklingen av den sirkulære økonomien og kommer med anbefalinger til hvordan man kan løse utfordringer knyttet til overgangen.