Europakommisjonen

Europakommisjonen publiserte i slutten av januar et refleksjonsnotat vedrørende fremtidsutsiktene for et bærekraftig Europa innen 2030.
Workshop om strategisk samarbeid innen Blå Vekst i Nordsjøregionen.
Arne Haarr lurer på hvordan målet om å resirkulere 30% av fosfor skal oppnås uten å vurdere kloakkslam.
Europakommisjonen gir gjennom European Data Portal tilgang til offentlige data fra hele Europa for gjenbruk i private og offentlige tjenester.
Europakommisjonen organiserte i juni 2016 en workshop om strategisk Blå Vekst samarbeid i Nordsjø-regionen for å identifisere behov og prioriteter for utvikling av nye muligheter innen den blå økonomien.