Danmark

En innovativ kommunikasjonsplatform med visjon om å skape verdi for borgeren ved å gi en opplevelse av økt selvstendighet, medinnflytelse og selvhjulpenhet.
EfficienSea 2 ønsker å etablere felles digitale standarder for å forbedre sikkerheten til sjøs.
Det svenske cleantech-selskapet SWESTEP tar sikte på å løse plastutfordringene ved å konvertere plastavfall om til bærekraftig olje og nye plastvarer. 
Hvordan kan bykultur bekjempe globale folkehelsetrusler som fedme og depresjon?
Hvordan påvirker klimaendringer i Arktis vær og klima på den nordlige halvkulen? Det vil prosjektet Blue-Action se nærmere på.
EcoSwing tar sikte på å utvikle verdens første demonstrasjon av et superledende, lettvint, lettdrevet tog på en moderne 3,6 MW vindturbin.
Megavind - et strategisk partnerskap for den danske vindindustrien.

Aalborg Universitets utdannelser er problem- og prosjektbaserte, og har en tverrfaglig tilnærming. Gjennom samarbeid mellom forskere, studenter og offentlige og private virksomheter tilbyr vi virkelighetsnære utdannelser og skaper forskningsresultater i verdensklasse. Slik oppnår universitetet utmerkelser, finner løsninger på samfunnsproblemer og skaper kunnskap som forandrer verden. 

Prosjektet skal sikre at regionen ikke taper kampen om lukrative turister fra Kina til andre destinasjoner på grunn av manglende handling.
Nordiske sykkelbyen var et tofaset prosjekt med mål om å øke sykkelbruk. Kristiansand kommune har dratt stor nytte av deltakelsen.