Danmark

København kommune benytter offentlige innkjøp av mat som et verktøy for å nå politiske mål.
Prosjektet hadde som mål å sikre markedsopptak av sitt innovative hybridkonsept, en flytende offshore plattform for produksjon av fornybar energi.

Floating Power Plant AS er et dansk clean-tech selskap som designer, utvikler og tilgjengeliggjør en unik patentert teknologi gjennom en flytende offshore plattform for vind- og bølgeenergi.

Selskapet ble etablert i 2004 og deres visjon er å bli anerkjent for å ha den mest effektive flytende vind- og bølgeenergiløsningen, og å gjøre det mulig for internasjonale energileverandører å levere fornybar energi til lave priser.

Danske Maritime er en dansk bransjeorganisasjon for danske leverandører av maritimt utstyr og skip. Organisasjonen representerer sine medlemmer både på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå, og arbeider for best mulig rammevilkår og konkurransekraft for dansk maritim industri. 

Nye og kostnadsreduserende teknologier innen offshore vind
MARCOD er et maritimt bransjeutviklingssenter og klyngesekretariat, som støtter utviklingen hos små og mellemstore maritime virksomheter i den nordjyske maritime klyngen.
Horisont 2020-prosjektet er ledet av det danske selskapet Portchain, og skal realisere det store digitaliseringspotensialet i industrien gjennom avanserte analyser og neste generasjons webteknologier.
Det danske selskapet Portchain tar i bruk tverrfaglige løsninger som skal forbedre og forenkle de operasjonelle problemene innen shipping.
Prosjektet utvikler et system for forhindring av spredning av uønskede arter gjennom ballastvann på skip.
Bawat er et dansk ingeniørdrevet, maritimt innovasjonsselskap som utvikler nye bærekraftige systemer for håndtering av ballastvann på skip.