Hellas

Det nylig avsluttede prosjektet NOVELOG har arbeidet for økt kunnskap og forståelse knyttet til frakt og logistikk i urbane strøk.

The Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) ble dannet i 2000 er en av de ledende forskningssentrene i Hellas. Senteret er oppført blant  listen over topp-20 EU forskningsinstitusjoner med høyest deltakelse i konkurransedyktige forskningssprogram. CERTH forsker på mange tematiske områder, blant annet energi, miljø, industri, mekatronikk, informasjon og kommunikasjon, transport og bærekraftig mobilitet, helse, smart oppdrett, sikkerhet, samt flere tverrfaglige vitenskapelige områder.

Prosjektet har forent eksisterende e-infrastruktur i en integrert plattform for å bedre synergier og tjenester i Sørøst-Europa og Øst-Middelhavet i et virtuelt forskningsnettverk.

Greek Research and Technology Network S.A (GRNET A.S) tilbyr internettløsninger, e-infrastruktur og avanserte tjenester til det greske utdannings- og forskningsfellesskap, med sikte på å minimere det digitale skillet. GRNET utvikler også digitale applikasjoner som skal sikre ressursoptimalisering for den den greske staten, introdusere nye samarbeidsformer mellom offentlige organer, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, borgere og bedrifter. 

 

 

Tverrfaglig forskningssenter i Hellas
RemovAL skal benytte avfall fra aluminiumsproduksjon på en lønnsom måte

MYTILINEOS- konsernet har sitt hovedkontor i Hellas og har vært et aktivt industriselskap siden 1908. Selskapet opererer hovedsakelig innen fire hovedområder: EPC (Engineering-Procurement-Construction), metallurgi, elektrisk energi og gasshandel. 

Selskapets mål er å forbedre og fremme greske industrielle produksjonsløsninger og produkter i Europa og rundt om i verden. 

DIVERSIFY-prosjektet har som mål å ekspandere europeisk akvakultur innen fiskesektoren gjennom å utvide mangfoldet av fiskearter i produksjon.
CLAIM har kommet opp med teknologiske innovasjoner skal forhindre at søppel og avfall havner i havet.