Norge

Styrke oppdrettsprogrammer for de viktigste fiskeartene
Et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt
Formålet med prosjektet er å utvikle transnasjonale innovasjonssamarbeid for bærekraftig forretningsutvikling i nye, blå markeder.
SecREEts skal demonstrere en ny integrert verdikjede for optimal utvinning, raffinering og produksjon av sjeldne jordartselementer
Prosjektet Marine Biotechnology ERA-NET viste at det er marin bioteknologi som er nøkkelen til å låse opp verdien av havets biologiske ressurser.

Norges Forskningsråd er den viktigste forskningspolitiske rådgiveren for Norges regjering og departementer. Forskningsrådet fordeler årlig ut ca ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet har som mål å øke kvaliteten i norsk forskning og å fremme innovasjon og bærekraft. Rådet mobiliserer til økt norsk deltakelse i internasjonal forskning, og stimulerer til samarbeid mellom ulike forskningsmiljø, næringslivet og offentlig sektor.

Gjennom 100 år har nikkelverket spilt en betydelig teknologisk, økonomisk, industriell og kulturell rolle i landsdelen.
ClimeFish vil støtte bærekraftig fiskeri, muliggjøre en økning i europeisk akvakultur-produksjon, og legge til rette for sysselsetting og regional utvikling.
HySEA skal utføre forskning på ventilerte forbrenninger i lukkede områder for å tilrettelegge for introduksjon av hydrogenenergisystemer.