Norge

Glencore Nikkelverk AS
ClimeFish vil støtte bærekraftig fiskeri, muliggjøre en økning i europeisk akvakultur-produksjon, og legge til rette for sysselsetting og regional utvikling.
HySEA skal utføre forskning på ventilerte forbrenninger i lukkede områder for å tilrettelegge for introduksjon av hydrogenenergisystemer.
Med ny teknologi ønsker ECO Trawl AS å gjøre tråling billigere samt mer miljøvennlig og effektivt.
Med datamaskinen KOMP kan generasjoner kommunisere på tvers, slik at den enkeltes følelse av ensomhet reduseres.
Nordisk ministerråd har gitt ut en rapport angående strategiske anbefalinger for det nordiske miljø- og klimasamarbeidet frem mot 2030.
PLASTOX undersøker mikroplastens ferd gjennom den marine næringskjeden.
BOOST er et EU-prosjekt som videreutvikler bruk av sosial og emosjonell læring for å promotere helse og velvære hos barn og ungdom.
Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring er ute med publikasjonen Spotlight on VET som tar temperaturen på yrkesopplæring i Europa. 

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Virksomheten har som ambisjon å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning.