Norge

CityxChange utvikler og tester nye løsninger for å gjøre byer grønnere, som energihandel mellom enkeltpersoner og energipositive nabolag.
En ny sensorteknologi muliggjør løfteoperasjoner i dårlig vær. Det gir store kostnadsbesparelser og reduserer CO2-utslippene.

Kristiansandsbaserte VOCA leverer teknologi og programmeringstjenester til offshore-industrien. De har spesialkompetanse innen robotsyn og kunstig intelligens.
 

Firmaet utvikler og leverer teknologi og løsninger for offshorekraner, løfting og logistikk. De har spesialkompetanse innen robotsyn og kunstig intelligens. 

Optilift ble stiftet i 2010 og er et datterselskap av VOCA AS.

Velferdsteknologiske løsninger resulterer i økt selvstendighet og bedre livskvalitet

Kunnskapsbyen er et partnerskap mellom næringsliv, kunnskapsvirksomheter og kommuner. Målet er å utvikle nettverk for å skape innovasjoner i regionen, som vil sikre etablering av et attraktivt og bærekraftig næringsliv.

Kunnskapsbyen finansieres i dag gjennom medlemsavgift fra sine over 100 medlemsvirksomheter, samt grunnfinansiering fra Skedsmo kommune. I tillegg mottar de også prosjektmidler fra kommuner, fylker og EU.
 

Det EU-finansierte prosjektet Open Ocean Fish Cage har utviklet en strekkforankret betongmerd som muliggjør lakseoppdrett langt til havs
Telma-prosjektet skal muliggjøre god samhandling mellom pasienter, spesialisthelsetjenesten, fastleger og kommunal helse- og omsorgstjeneste ved hjelp av en felles telemedisinsk løsning for hele Agder.
Det norske selskapet OTECHOS skal lansere sin innovative luftkompressor på det europeiske markedet.

OTECHOS er et ungt selskap med røtter tilbake i industriell prosjektering og kommersialisering av nye produkter innen olje og gassindustrien, maskiner og andre mekaniske grener. Selskapet følger deres produkter fra tidlig idé-fase lansering på markeder. Selskapet drar fordeler av lang erfaring, samt fra å være et lite og fleksibelt miljø for kreativitet og «knowhow». Selskapet er norsk og holder til i Tvedestrand.