Norge

Med ny teknologi ønsker ECO Trawl AS å gjøre tråling billigere samt mer miljøvennlig og effektivt.
Med datamaskinen KOMP kan generasjoner kommunisere på tvers, slik at den enkeltes følelse av ensomhet reduseres.
Nordisk ministerråd har gitt ut en rapport angående strategiske anbefalinger for det nordiske miljø- og klimasamarbeidet frem mot 2030.
PLASTOX undersøker mikroplastens ferd gjennom den marine næringskjeden.
BOOST er et EU-prosjekt som videreutvikler bruk av sosial og emosjonell læring for å promotere helse og velvære hos barn og ungdom.
Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring er ute med publikasjonen Spotlight on VET som tar temperaturen på yrkesopplæring i Europa. 

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Virksomheten har som ambisjon å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. 

LIFES 50plus-prosjektet setter fokus på flytende vindturbiner på mellom 50 og 200 meters dyp. For å redusere den forventede langsiktige marginalkostnaden (Levelized cost of Energy – LCOE) har prosjektet valgt å fokusere på store vindturbiner på 10MW.

e-care@home har utviklet en skybasert plattform for eldre med bipolar lidelse eller vedvarende depresjon.

Med 13.000 ansatte fordelt på 300 kontorer over hele verden spesialiserer Rambøll seg på fagfelt som bygg, transport, byplanlegging og design, vann, miljø og helse, energi, olje og gass, og lederskap og konsulentvirksomhet. 
Rambøll er aktiv i en rekke EU-prosjekter.