Verden

Heiliogen arbeider med å omgjøre ren energi fra sollys til drivstoff som potensielt kan erstatte fossilt brensel.
Det årlige analysen til IEA konkluderer med at dagens politikk og planlagte klimatiltak ikke er tilstrekkelig for å sikre en bærekraftig framtid.
Den europeiske investeringsbanken har publisert en guide som forteller hvordan offentlig sektor kan komme i gang med sirkulær økonomi.
Ellen MacArthur Foundation foreslår hvordan byer kan tilpasse seg en sirkulær økonomi designet for mat.

Råmaterialer spiller en betydelig rolle i det moderne samfunnet, økonomisk vekst og velferd. De kan hindre eller bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål.

Rapport fra Europakommisjonen forteller hvordan EUs utvikling mot FNs bærekraftsmål ligger an.
Offshore vind har et enormt vekstpotensial, og det internasjonale energibyrået (IEA) spår at markedet for havvind vil være femten ganger så stort innen 2040.
De globale utslippene vil nå en topp i 2025 ifølge DNV GL, men det grønne skiftet går for tregt dersom man skal begrense den globale opppvarmingen til 1,5°C.
Rapporten peker på at det finnes overveldende bevis på at klimaendringer fører til dype konsekvenser for økosystemer og mennesker
Med subsidiekutt kan land bruke mer penger på investeringer i ren energi. Det vil gi mange økonomiske, sosiale og miljømessige fordeler.