Nasjonale klynger og nettverk

MARCOD er et maritimt bransjeutviklingssenter og klyngesekretariat, som støtter utviklingen hos små og mellemstore maritime virksomheter i den nordjyske maritime klyngen.
Innakva bedriftsklynge er til for virksomheter i og i tilknytning til den blå sektoren på Sørlandet.
Klynge innen luftfart, romfart og integrerte systemer

Cloudberry er et forsknings- og innovasjonsnettverk i Sverige, med oppgave å gjøre datasentre og nettskyen grønnere. Cloudberry-partnere definerer og driver medium til høyrisiko forsknings- og innovasjonsprosjekter, hvor man tilnærmer seg viktige utfordringer og muligheter gjennom forskning, nye metoder og ny teknologi.

Norway Health Tech (Tidligere Oslo Medtech) er en norsk helseteknologiklynge. De fokuserer på å legge til rette for FoU og industrisamarbeid mellom forsknings-, industri- og helsepersonell. Les mer om Norway Health Tech på deres hjemmesider

Dutch Marine Energy Centre samler den nederlandske, marine energisektoren, og vektlegger temaer som bølgekraft, tidevannsenergi og termisk energikonvertering.  
Marine South East er en svært vellykket maritim klynge lokalisert i Sør-England.
Amsterdam Smart City (ASC) er innovasjonsplattformen for Amsterdams byområde, og er til for å utfordre bedrifter, innbyggere og kunnskapsinstitusjoner til å teste smarte, innovative ideer og løsninger på urbane utfordringer.
Smart Innovation Østfold har initiert eller deltatt i over 20 forskning- og innovasjonsprosjekter, hvor fem av dem er EU-prosjekter, med et samlet budsjett på 450 millioner kroner.
I Maritime Cluster Northern Germany jobber for og utvikler samarbeid i den maritime industrien i Nord-Tyskland.