Nasjonale klynger og nettverk

Kunnskapsbyen er et partnerskap mellom næringsliv, kunnskapsvirksomheter og kommuner. Målet er å utvikle nettverk for å skape innovasjoner i regionen, som vil sikre etablering av et attraktivt og bærekraftig næringsliv.

Kunnskapsbyen finansieres i dag gjennom medlemsavgift fra sine over 100 medlemsvirksomheter, samt grunnfinansiering fra Skedsmo kommune. I tillegg mottar de også prosjektmidler fra kommuner, fylker og EU.
 

Nederland Maritime Technology (NMT) er et nettverk av verft, leverandører og tjenesteleverandører som jobber sammen for å oppnå resultater. På maritim teknologi er disse selskapene - store og små - svært dyktige og jakter nye utfordringer og løsninger.

BioCon Valley er et sentralt kontaktpunkt og tjenesteleverandør som har samlet og koordinert ulike kompetanser fra forskningsinstitusjoner og bedrifter siden 1996. Ved å utløse tverrfaglig utveksling av ideer og konsepter støtter plattformen forskere og gründere i deres jakt på markedssuksess.

MARCOD er et maritimt bransjeutviklingssenter og klyngesekretariat, som støtter utviklingen hos små og mellemstore maritime virksomheter i den nordjyske maritime klyngen.
Innakva bedriftsklynge er til for virksomheter i og i tilknytning til den blå sektoren på Sørlandet.
Klynge innen luftfart, romfart og integrerte systemer

Cloudberry er et forsknings- og innovasjonsnettverk i Sverige, med oppgave å gjøre datasentre og nettskyen grønnere. Cloudberry-partnere definerer og driver medium til høyrisiko forsknings- og innovasjonsprosjekter, hvor man tilnærmer seg viktige utfordringer og muligheter gjennom forskning, nye metoder og ny teknologi.

Norway Health Tech (Tidligere Oslo Medtech) er en norsk helseteknologiklynge. De fokuserer på å legge til rette for FoU og industrisamarbeid mellom forsknings-, industri- og helsepersonell. Les mer om Norway Health Tech på deres hjemmesider

Dutch Marine Energy Centre samler den nederlandske, marine energisektoren, og vektlegger temaer som bølgekraft, tidevannsenergi og termisk energikonvertering.  
Marine South East er en svært vellykket maritim klynge lokalisert i Sør-England.