Privat næringsliv

Bawat er et dansk ingeniørdrevet, maritimt innovasjonsselskap som utvikler nye bærekraftige systemer for håndtering av ballastvann på skip.
Cellint er et israelsk selskap som tilbyr avanserte trafikkløsninger. De arbeider med fullverdige plasserings- og mobilitetsløsninger for smarte byer.
NVISO er en ledende ekspert innen kunstig intelligens og dyptgående læring for å nøyaktige oppdage og forutsi menneskelig atferd ved hjelp av visuell intelligens.
Selskapet er en del av TBS-gruppen, og spesialiserer seg innen utviklingen og organiseringen av vedlikeholdstjenester.

Global Center of Expertise (GCE) NODE er en klynge av selskaper, stasjonert i Kristiansand, som leverer verdensledende teknologi, produkter og tjenester til den globale energi- og maritime industrien. Selskapet fokuserer på samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere.
GCE NODE er en del av Det Norske Innovasjonsklyngeprogrammet.

MYTILINEOS- konsernet har sitt hovedkontor i Hellas og har vært et aktivt industriselskap siden 1908. Selskapet opererer hovedsakelig innen fire hovedområder: EPC (Engineering-Procurement-Construction), metallurgi, elektrisk energi og gasshandel. 

Selskapets mål er å forbedre og fremme greske industrielle produksjonsløsninger og produkter i Europa og rundt om i verden. 

Selskapet ble opprettet i 1968, og holder til i Munchen, Tyskland. 
Hovedoppgavene til selskapet er å planlegge, utvikle og overse systemer og installasjoner innen fornybar energi-teknologi, med fokus på solenergi og vann- og vindkraft.  

Hydroll er det eneste selskapet i verden som fullt og helt spesialiserer seg på design og produksjon av stempelakkumulatorer i høyeste kvalitet.
Rina Consulting SPA leverer tjenester innen teknologisk ekspertise og omfattende kunnskap om industri.