FoU-institusjoner

Finsk universitet med fokus på innovasjon.
Bidrar til design, utvikling og testing av morgendagens produkter og tjenester gjennom å tilgjengeliggjøre kunnskap om og tilgang til avansert databehandling.

DLR-instituttet for nettverksbaserte energisystemer i Oldenburg utvikler teknologier og konsepter for fremtidig energiforsyning basert på fornybare energikilder. Den største utfordringen er å danne stabile og effektive energisystemer fra vær-avhengige og desentraliserte produksjonsenheter. Forskningen for denne endringsprosessen følger en D3-tilnærming (dekarbonisering, desentralisering og digitalisering). 

Large Engines Competence Center (LEC) er Østerrikes ledende forskningsinstitusjon innen forbrenningsteknologi for store motorer.
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek er en uavhengig, flamsk forskningsorganisasjon innen clean tech og bærekraftig utvikling.
Tverrfaglig forskningssenter i Hellas
Teknologisenter som tilbyr rådgivning og innovative løsninger
Teknologi og innovasjon for å styrke entreprenørskap
Leverer innovative løsninger innen mudring, gruvedrift og offshore.
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt - luftfarts- og romforskninggsenter