FoU-institusjoner

Kristiansandsbaserte VOCA leverer teknologi og programmeringstjenester til offshore-industrien. De har spesialkompetanse innen robotsyn og kunstig intelligens.
 

Firmaet utvikler og leverer teknologi og løsninger for offshorekraner, løfting og logistikk. De har spesialkompetanse innen robotsyn og kunstig intelligens. 

Optilift ble stiftet i 2010 og er et datterselskap av VOCA AS.

AIM er et konsulentfirma som har til hensikt å hjelpe organisasjoner fra alle sektorer i sin innovasjonsprosess. De tilbyr metoder og løsninger på tekniske og vitenskapelige utfordringer, og hjelper bedrifter med å utvikle nye innovative produkter og tjenester (materialer, medisinske produkter, forretningsmodeller m.m).

Advanced Sports Installations Europe AS fjerning, resirkulering og installering av kunstgressbaner. 

GAIA er et svensk bioplast-selskap som utvikler og produserer biologisk nedbrytbare biomaterialer til en rekke anvendelsesområder

Fundació CTM (CTM) er et spansk høyteknologisk senter som hjelper kunder å forbedre konkurranseevnen gjennom teknologisk utvikling. Selskapet tilby spesialiserte tjenester og gjennomføre FoU- og innovasjonsprosjekter, særlig innen miljøteknologi og energi. CMT har spesialisert seg på resirkulert vann, avfallshåndtering og produktgjenvinning.

AquaBioTech er et internasjonalt konsulentfirma som spesialiserer seg på forskning og innovasjon innen akvakultur, marin vitenskap og klima og miljø.

University College London (UCL) er et av Londons ledende tverrfaglige universiteter.

Unidade de Bioquímica jobber med forskning og utvikling innenfor bioteknologi. Selskapet produserer makroalger (tang og tare) som de bruker i et egenprodusert jodtilskudd. Målet er å redusere jodmangelen blant verdens befolkning.

AIMPLAS er et teknologisenter med 30 års erfaring innen plastindustrien som tilbyr løsninger til bedrifter i hele verdikjeden.