FoU-institusjoner

Leverer innovative løsninger innen mudring, gruvedrift og offshore.
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt - luftfarts- og romforskninggsenter
Et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt

Sorbonne Universitetet er et tverrfaglig, forsknings-fokusert akademisk instutisjon. Sorbonne er et av verdens første universiteter og svært anerkjent.

Universitetets satsningsområder er kunst og humanistiske fag, medisin og ingeniørvitenskap. 

 

Alfred Wegener-instituttet er et tysk forskningsinstitutt som hovedsakelig spesialiserer seg innen polar- og havforskning.

INESC TEC er en portugisisk, privat forskningsinstitusjon dedikert til vitenskapsforskning og teknologisk utvikling, teknologioverføring, avansert konsulentarbeid og opplæring, samt pre-inkubator for nye, teknologibaserte bedrifter. 

Som en plattform mellom akademia og forretningsverdenen, jobber INESC TEC med å bringe akademia, bedrifter, offentlig administrasjon og samfunnsaktører sammen ved å bruke kunnskapen og resultatene fra forskningsprosjekter innen teknologioverføring med for å oppnå sosial relevans og verdiskapning. 

Aalto universitet er et finsk, tverrfaglig og multidisiplinært universitet hvor vitenskap og kunst møter teknologi og forretningsvirksomhet. Aalto er engasjert i identifiseringen og løsningen av de større utfordringene samfunnet står ovenfor, og skape en innovativ fremtid. 

Universitetet, med sin hovedkampus I Otaniemi, Espoo, ble opprettet i 2010 etter sammenslåingen av Helsinki University of Technology, the Helsinki School of Economics og the University of Art and Design Helsinki.

Ca’ Foscari universitetet var Italias første handelshøyskole, etablert i 1868. I dag fokuserer universitetet særlig på banebrytende forskning innen vitenskapelige og digitale fagområder kombinert med Ca’ Forscari sine tradisjonelle fagfelt innen samfunnsvitenskap og humaniora. 

Bangor University i Wales har en sterk forskningsbase over et spekter av fagområder som driver forskning på nasjonalt og internasjonalt nivå.