FoU-institusjoner

Universitetet i Utrecht er et nederlandsk universitet, som med sine syv fakulteter dekker hele spektrumet innen forskning og utdanning. Deres hovedfokus innen forskning ligger langs følgende fire tverrfaglige akser:

Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen) er et teknisk universitet, lokalisert i byen Aachen i Tyskland. RWTH Aachen er et av de største tekniske høyere lærestedene i Europa, med 9 fakulteter og 260 tilknyttede institutter i 2017. 

Sveriges lantbruksuniversitet har fokus på forskning innenfor biologiske naturressurser på land og i vann, og hvordan vi kan anvende disse ressursene på en måte som er bærekraftig.

Nederlandsk ledende universitet i forskning på vindenergi. Deltaker i mange prosjekter, og en institusjon med stort internasjonalt nettverk. Globalt samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner, myndigheter, NGOer og private bedrifter er en prioritet for TU Delft.

Aalborg Universitets utdannelser er problem- og prosjektbaserte, og har en tverrfaglig tilnærming. Gjennom samarbeid mellom forskere, studenter og offentlige og private virksomheter tilbyr vi virkelighetsnære utdannelser og skaper forskningsresultater i verdensklasse. Slik oppnår universitetet utmerkelser, finner løsninger på samfunnsproblemer og skaper kunnskap som forandrer verden. 

UNLEASH er et globalt innovasjonslaboratorium som samler mennesker fra hele verden for å omdanne personlig innsikt i hundrevis av ideer, og bygge varige globale nettverk rundt de bærekraftige utviklingsmålene.
PIK adresserer viktige vitenskapelige spørsmål innen globale endringer, klimapåvirkninger og bærekraftig utvikling.
Maritime Research Institute Netherlands, det nederlandske havforskningsinstituttet, er et av verdens beste institutter for hydrodynamisk forskning og maritim teknologi.
VTT Technical Research Centre of Finland er et ledende forsknings- og teknologiselskap i Norden.
NTNU AMOS skal bli et verdensledende senter for autonome operasjoner og kontrollsystemer.