FoU-institusjoner

The Baltic Institute of Finland er en ideell stiftelse som fremmer prosjektsamarbeid mellom organisasjoner i Østersjøregionen og Europa. Målet er å styrke det internasjonale samarbeidet mellom innbyggere, forskere, eksperter, offentlig sektor og næringsliv. Siden slutten av 1990-tallet har stiftelsen ledet eller vært involvert i mer enn 100 europeiske prosjekter, og har aktivt bidratt til EUs strategi for Østersjøregionen. 

RISE PFI AS er et forskningsinstitutt. Instituttet er en del av RISE (Research Institutes of Sweden AB), og utfører teknisk-vitenskaplig forskning og utvikling med fokus på bioraffinering og bioenergi, fiberteknologi og applikasjoner, biokompositter, nanocellulose og karbohydratpolymerer.

 

 

ITENE er et spansk teknologi- og forskningssenter som spesialierer seg på bærekraftig emballasje, transport og mobilitet.

Klaipeda Science and Technology Park (KMTP) er en forsknings- og teknologipark i Litauen som spesialiserer seg på maritim og grønn teknologi. Klaipeda skal også fremme samarbeid mellom forskere og næringslivet for å bidra til økt konkurransekraft i regionen, samt legge til rette for start-up-bedrifter og innovasjonsøkosystemer.

National Laboratory for Civil Engineering er et uavhengig, portugisisk forskningsinstitutt. Fokusområder er bygge- og anleggsteknologi, infrastruktur, urban planlegging, transport og klima. 

EURAC Research er et privat forskingssenter i Bozen-Bolzano i nord-Italia. Sentert fokuserer på klima, fornybar energi og helse. EURAC har nesten 400 forskere fra 25 land, og har kontorer i Brussel, Roma og Wien.

Universitetet i Bologna er en ledende institusjonell bastion i Europas akademia, og Italias beste universitet.

Kitemill er et teknologiselskap som utvikler høyvindteknologi for kiteturbiner. Hovedkontoret ligger på Voss, og selskapet har også et avdelingskontor på Lista. 

Institutt for energiteknikk (IFE) er et forskningsinstitutt innenfor fornybar energi, digitalisering, strømningsteknologi, nukleærteknologi, radiofarmasi og helse. IFE har et ledende forskningsmiljø innenfor energi, helse og industriutvikling, og ligger langt fremme på neste generasjon batteriteknologi.

IFE ble etablert i 1948, og har hovedkontor på Kjeller og en avdeling i Halden.

Asco Harvester er en islandsk familiebedrift som spesialiserer seg på innsamling og prossesering av alger, skipsbygging og fiskeri.