FoU-institusjoner

Ca’ Foscari universitetet var Italias første handelshøyskole, etablert i 1868. I dag fokuserer universitetet særlig på banebrytende forskning innen vitenskapelige og digitale fagområder kombinert med Ca’ Forscari sine tradisjonelle fagfelt innen samfunnsvitenskap og humaniora. 

Bangor University, Wales
UiT - Noregs arktiske universitet.
TTÜ er Estlands flaggskip for ingeniør- og teknologisk utdannelse
TU/e har definert energi, helse og smart mobilitet som sine strategiske områder for forskning

Universitetet i Utrecht er et nederlandsk universitet, som med sine syv fakulteter dekker hele spektrumet innen forskning og utdanning. Deres hovedfokus innen forskning ligger langs følgende fire tverrfaglige akser:

Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen) er et teknisk universitet, lokalisert i byen Aachen i Tyskland. RWTH Aachen er et av de største tekniske høyere lærestedene i Europa, med 9 fakulteter og 260 tilknyttede institutter i 2017. 

Sveriges lantbruksuniversitet har fokus på forskning innenfor biologiske naturressurser på land og i vann, og hvordan vi kan anvende disse ressursene på en måte som er bærekraftig.

Nederlandsk ledende universitet i forskning på vindenergi. Deltaker i mange prosjekter, og en institusjon med stort internasjonalt nettverk. Globalt samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner, myndigheter, NGOer og private bedrifter er en prioritet for TU Delft.