Eksperter

Personer med solid faglig ekspertise

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Virksomheten har som ambisjon å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. 

Det finske miljøinstituttet (SYKE) gjennomfører langsiktig overvåking av miljøtilstanden og tilhørende trender for å bygge et bærekraftig samfunn.