UNIRESEARCH BV

Prosjektet utvikler verktøy for effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder.
ECOCHAMPS er et nylig avsluttet Horisont 2020-finansiert prosjekt som skal løfte opp hybridbiler og gjøre Europeiske produsenter av kommersielle kjøretøy mer konkurransedyktige.
FP7-prosjektet utviklet nye metoder innen bærekraftig gruvedrift på dypt hav som adresserte alle aspektene av verdikjeden.
De tre byene Rotterdam, Umeå og Glasgow går sammen med Brno, Gdansk og Parma for å kombinere IKT, e-mobilitet og energiløsninger for å designe smarte, tilpasningsdyktige byer for alle.
AEROFLEX jobber for å imøtekomme utfordringene bilprodusentene og logistikkindustrien står ovenfor i veitransportsektoren fremover.
Transportsektoren må øke effektiviteten og optimaliseringen – TRANSFORMERS-prosjektet har fokusert på designet av semi-trailere!