Trafikverket - TRV

Prosjektet utvikler verktøy for effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder.