Ecorys Nederland B.V.

Prosjektet utvikler verktøy for effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder.