UIV Urban Innovation Vienna GMBH

Prosjektet utvikler verktøy for effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder.