Interregional Alliance for the Rhine-alpine Corridor EVTZ

Prosjektet utvikler verktøy for effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder.