Nyeste Blå Vekst

[18.09.19] Nye teknologier og verktøy skal forbedrede prosedyrer, logistikk og vedlikehold av offshore vindmøller.
[16.09.19] Den britiske regjeringen har laget en langtidsstrategi som skal sikre fremtidig verdiskaping og sysselsetting i den maritime sektoren
[11.09.19] Demonstrerer neste generasjons bølgekraftenhet.
[05.09.19] Banebrytende prototype for flytende tidevannskraftverk kan snart generere strøm til nasjonalt strømnettverk.
[02.09.19] Riktig energimerking skal hjelpe konsumenter med å ta energieffektive valg når de skal kjøpe hvitevarer, bil eller bolig.
[30.08.19] Kunnskapsdeling og datautveksling skal bidra til økt effektivitet, bedre lønnsomhet og mindre miljøbelastning i havbrukssektoren.
[28.08.19] Grønn maritim næring har tredoblet omsetningen siden 2014, og det er ventet at grønne investeringer vil øke betydelig i årene som kommer.
[27.08.19] En studie viser at sjøfugl unngår vindmøllene i mye større grad enn tidligere antatt.
[26.08.19] WASP har som mål å demonstrere at vind kan erstatte fossilt brensel i moderne skipsfart.
[21.08.19] En ny båt kan fjerne både søppel og alger samtidig.
[12.08.19] DNV GL og Senter for hav og Arktis ser på hvordan havnæringene kan se ut i 2050, og kommer med en rekke anbefalinger som skal sikre en bærekraftig blå økonomi
[19.07.19] Bruk av autonome droner skal optimalisere drift og vedlikehold, og bidra til å gjøre offshore vindparker mer kostnadseffektive