Nyeste Blå Vekst

[21.05.19] En ny sensorteknologi muliggjør løfteoperasjoner i dårlig vær. Det gir store kostnadsbesparelser og reduserer CO2-utslippene.
[20.05.19] Ved å ta i bruk brenselceller og hydrogen, batterier og biodrivstoff, kan klimagassutslippene fra skipsfart halveres innen 2050.
[16.05.19] FLAFSHPS utvikler to demofartøyer som skal drives med fornybar hydrogen. Denne teknologien vil bli viktig for å møte strengere internasjonale utslippskrav.
[14.05.19] Flytende solceller i oppdrettsanlegg gir lavere driftskostnader og forbedrer omdømmet til næringen.
[13.05.19] EU-kommisjonen har laget en håndbok for maritim arealplanlegging. Den skal hjelpe medlemslandene med å oppnå mer bærekraftig vekst i sine maritime økonomier.
[09.05.19] Med strengere internasjonale utslippskrav og avkarbonisering av skipsfarten, har DNV GL sett på hvilke alternative drivstoff som er best egnet for næringen.
[08.05.19] Teknologiske løsninger langs hele verdikjeden skal bidra til bærekraftig og konkurransedyktig sjømatproduksjon.
[06.05.19] Digitale forretningsmodeller skal bidra til mer miljøvennlig varetransport til sjøs.
[16.04.19] Bruken av fornybar energi øker, og EU ligger godt an til å oppnå fornybarmålet for 2020. Det er derimot store forskjeller blant medlemslandene.
[09.04.19] Interreg-prosjektet AFLOWT satser stort på flytende havvindmøller
[08.04.19] Innovasjoner innenfor kunstig intelligens og tingenes internett skal optimalisere fiskefôringssystemene
[01.04.19] Sektorer innen blå økonomi er viktige bidragsytere til sysselsetting og verdiskaping i EU