Praksis og innsikt Blå Vekst

wind Europe
[01.04.20] [Marked] Syv nye havvindparker ble ferdigstilt i 2019, med en total kapasitet på 3.6 GW. Prisene er fallende, og offshore vindparker blir stadig større.
DNV Tech 2030
[04.03.20] [Innovasjon, Marked] DNV GL har identifisert 10 trender og 54 teknologier som vil påvirke maritim sektor, olje og gass, energi, helse og mat.
ocean opportunities
[26.02.20] [Innovasjon, Marked] Global Goals, Ocean Opportunities viser hvordan man kan utnytte mulighetene i havet samtidig som man tar hensyn til miljøet.
BDO
[21.02.20] [Marked] Havvind, energilagring og økte investeringer i grønn teknologi er blant de viktigste trendene de neste tre årene.
ocean energy report
[19.02.20] [Marked] Bølge-og tidevannskraft har et stort potensial, men betydelige kostnadsreduksjoner må til for at disse skal kunne konkurrere med havvind. 
pixabay
[13.02.20] [Marked] EUs fiskeforedlingsindustri har hatt en stabil vekst de siste årene, men antall sysselsatte har gått noe ned.