Praksis og innsikt Blå Vekst

Illustrasjonsbilde
[23.03.18] [Marked] Vattenfall ble tildelt kontrakt av den nederlandske regjeringen for å utvikle de to nederlandske havvindparkene, Hollandse Kust Zuid.
Marin forsøpling
[22.03.18] [Innovasjon] Rapporten ”Future of the Sea” tar for seg hvilke utfordringer og muligheter verden står overfor på havmiljøfeltet. Forfatterne frykter blant annet at mengden plast i havet skal tredobles i perioden 2015-2025, og ønsker konkrete tiltak mot dette.
Illustrasjonsbilde
[19.02.18] [Marked] 2017 ble et rekordår for vindkraft. 2017 ble også året hvor Europa for første gang genererte mer strøm fra fornybare kilder enn fra kull. 
Unleashing Europe's offshore wind potential
[19.02.18] [Marked] Rapporten Unleashing Europe's offshore wind potential viser at havvind kan produsere mellom 7%-11% av Europas strømforbruk innen 2030. 
Logo: Megavind
[28.12.17] [Innovasjon] Megavind - et strategisk partnerskap for den danske vindindustrien.
http://money.cnn.com/2017/10/27/technology/saildrone-autonomous-boats-drones/index.html
[21.12.17] [Innovasjon] En flåte av ubemannede båter er på reis fra Arktis til ekvator for å samle data om klimaforandringer, skriver CNN.