Prosjekter Blå Vekst

[FP7] Utviklingen innen bølgekraft er lovende, men har til nå vært kostbart. PolyWEC tror de kan ha funnet en løsning!
FLOW - et forsknings- og innovasjonsprogram med fokus på offshore vind i Nederland.
[Horisont 2020] DemoWind2-prosjektet viderefører DemoWind i arbeidet med å akselerere kostnadsreduksjoner i offshore vindenergi.
[Horisont 2020] DemoWind-prosjektet ønsker å lansere og implementere en koordinert og samarbeidende felles offshore vindteknologidemonstrasjon.
[Horisont 2020] WELL-prosjektet har sett på ekspansjons- og videreutviklingspotensialet til vindturbin systemet ”WELL".
[Horisont 2020] ELICAN-prosjektet har samlet komplementære europeiske selskaper innenfor vindenergi-industrien med et mål om å levere høykapasitets- og kostnadsreduserende integrert underbyggesystem for offshore vindkraft på dypt vann.
[Interreg Østersjø] Dette prosjektet skal samle blå bioteknologiske aktører for å utvikle marine bioteknologibaserte produkter og tjenester.
[Interreg Nordsjø] Prosjektets hovedmål var å fremme og legge til rette for skift av last fra veier til havbasert multimodal transport.
[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] Prosjektet Bærekraftig Sjøkrepsfiske skal skape grunnlag for en langsiktig forvaltningsplan for sjøkreps i KASK-området.
[Horisont 2020] Sunnere fisk og mindre forurensing med oppdrettsanlegg i åpent hav.