Prosjekter Blå Vekst

[Horisont 2020] Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.
[Horisont 2020] Prosjektet utvikler et system for forhindring av spredning av uønskede arter gjennom ballastvann på skip.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet vil øke kunnskapen og skape nye verktøy for å oppnå bærekraftig fiske og opprettholdelse av fiskebestander i europeiske farvann.
[Horisont 2020] Verktøy, fasiliteter og nye tjenester for gjennomføring av avansert forskning innen akvakultur.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet er det første prosjektet som har en systematisk og tverrfaglig tilnærming til koblingen mellom miljø, helse og klima i Europa.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet fremmer HVDC teknologi som nøkkelen til kostnadseffektiv og pålitelig teknologisk innovasjon.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet vil føre til en bærekraftig vekst innen akvakultur.
[FP7] FP7-prosjektet utviklet nye metoder innen bærekraftig gruvedrift på dypt hav som adresserte alle aspektene av verdikjeden.
[Horisont 2020] Prosjektet har opprettet en ny tjeneste for deling og oppdatering av satellitt-avledede batymetriske data
[FP7] Styrke oppdrettsprogrammer for de viktigste fiskeartene
[Horisont 2020] SWARMs skal gjøre ubemannede undervannsfartøy mer tilgjengelig gjennom å utvikle en integrert plattform til dagens og fremtidens UAVer/ROVer.