Nyeste Cleantech

[14.01.19] Antallet sysselsatte innen fornybar energi har fortsatt å øke siden 2012.
[11.01.19] Har demonstrert bruk av Na-ionbatteri til bruk av lagring av energi som et effektivt alternativ til Li-ionbatterier.
[10.01.19] Nobel Grid leverer avanserte teknologiske tjenester og verktøy til aktører innen smart nett og kraftmarkedet.
[09.01.19] Lokale lagringsteknologier som muliggjør integrasjon av fornybar energi, prognoser og lagring i et smart nett.
[08.01.19] PROPAT skal gjøre prosessene i prosessindustrien mer sømløse ved hjelp av sensorer og andre analytiske verktøy.
[04.01.19] Utviklingen av en ny modulær smart måleplattform for bedre samspill mellom aktører innen energi.
[21.12.18] Et nytt nedbrytbart materiale skal utfordre plastemballasjen og redusere CO2-utslipp
[19.12.18] Nye og kostnadsreduserende teknologier innen offshore vind
[18.12.18] Prosjektet inngår i Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak, og skal samarbeide om å skape en fungerende organisasjon og struktur for bedre håndtering av sjøavfall.
[14.12.18] Prosjektet er en del av løsningen som skal sørge for rene og stabile strømforsyninger i Europa.
[10.12.18] Horisont 2020-prosjektet skal redusere CO2-utslipp betraktelig og øke effektiviteten når det gjelder transport på åpent hav.