Nyeste Cleantech

[24.01.20] AUTOSHIP skal utvikle nye metoder for kostnadseffektiv og sikker design av fremtidens autonome transportsystemer.
[16.01.20] FISK utvikler fôringsingredienser fra trebiomasse.
[13.01.20] Havøkonomien kan dobles innen 2030, og OECD trekker frem viktigheten av innovasjonsnettverk for å sikre bærekraftig vekst.  
[10.01.20] SINTEF anslår at verdiskapingen i den maritime næringen kan øke fra 142 mrd. til 906 mrd. innen 2050, mens sysselsettingen kan øke fra 95 000 til 140 000.
[08.01.20] Green Flyway skal etablere en testarena for autonome luftfartøy, samt utforske løsninger for ladeinfrastruktur, batterilagring og luftfartskontroll.
[17.12.19] Prosjektet skal bidra til å redusere tilstedeværelsen av marin forsøpling i Atlanterhavsområdet i samarbeid med marine interessenter.
[13.12.19] Datasentrenes høye strømforbruk kan løses ved fleksibel energibruk fra fornybare energikilder.
[10.12.19] Et integrert rørsystem utveksler varmen fra solcellepanelet, som for eksempel kan brukes til å varme opp vann. Solcellepanelet har også et eget kjølesystem som gjør at effekten øker betydelig.
[09.12.19] Turbinen skal tåle at kraftproduksjonen stopper og starter 30 ganger på én dag, slik at vannkraften raskt kan tilpasse seg markedsbehovene og værforholdene som styrer vind-og solkraft.
[05.12.19] Resirkulert mineralull fra bygge- og riveavfall blir omdannet til et nytt råstoff som kan brukes i produksjonen av nye byggevarer.
[02.12.19] De fleste europeiske land har innført tiltak og reguleringer, og stadig flere bedrifter tar i bruk sirkulære forretningsmodeller.
[29.11.19] SECURECHAIN utvikler en ressurseffektiv og bærekraftig verdikjede for bioenergi.