Nyeste Cleantech

[21.03.19] Denne rapporten ser på hvordan vi kan oppnå økt sirkularitet i verdensøkonomien.
[19.03.19] Denne rapporten presenterer tekniske retningslinjer som skal forebygge og begrense forurensning i mineralindustrien.
[18.03.19] Denne rapporten kommer med tre anbefalinger til hvordan man kan øke finansieringen til sirkulære prosjekter.
[15.03.19] Prosjektet tar sikte på å øke ressurseffektiviteten innenfor den elektriske og elektroniske sektoren ved å utvikle, teste og overføre nye forretningsmodeller basert på systematisk miljøinnovasjon.
[12.03.19] Denne rapporten ser på de viktigste hindringene og driverne for bærekraftige forretningsmodeller.
[07.03.19] Rapporten Global Marine Technology Trends 2030 handler om hvordan marin teknologi kan se ut i fremtiden.
[28.02.19] BPs Energy Outlook ser på de viktigste faktorene som kan påvirke formen på globale energimarkeder frem til 2040
[26.02.19] Prosjektet hadde som mål å sikre markedsopptak av sitt innovative hybridkonsept, en flytende offshore plattform for produksjon av fornybar energi.
[22.02.19] Prosjektet skal utvikle innovative løsninger for å få ned utslippet knyttet til frakt av varer og tjenester i urbane strøk og byer.
[21.02.19] Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.
[20.02.19] Løsninger for å håndtere det europeiske strømnettet i fremtiden.
[19.02.19] InnoAquaTech skal fremme utvikling og overføring av bærekraftig akvakultur på tvers av grenser i den den sørlige delen av Østersjøen.