Praksis og innsikt Cleantech

Rapport_bilde
[04.10.18] [Marked] Rapporten er del av World Economic Forums initiativ for å forme den globale energi-fremtiden, og sikre overgangen fra fossilt brensel til fornybar energi.
Illustrasjon
[21.09.18] [Innovasjon, Marked, Offentlig forvaltning] Verden vil se økt økonomisk vekst ved å satse på innovasjon, fornybare energikilder, bærekraftig infrastruktur, effektiv utnyttelse av ressurser.
PGS
[20.09.18] [Innovasjon] En flytende platform med et helt spesielt design gjør det nå mulig å filtrere plastpartikler ut av vannet uten bruk av nett eller filter.
Green Horinzons Scoreboard
[03.07.18] [Innovasjon] Green Horizons Scorebroard er et nettsted som gir indikatorer for innovasjonssystemer som er relevant for klimaendringer, resurseffektivitet og råmaterialer.
NanoSolcelle
[02.07.18] [Innovasjon] En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor energisektoren.