Praksis og innsikt Cleantech

https://ec.europa.eu/commission/news/first-ever-europe-wide-strategy-plastics-2018-jan-16_en
[19.01.18] [Offentlig forvaltning] Europakommisjonen har vedtatt en strategi for plast som skal beskytte miljøet mot forurensning av plast.
Logo: Megavind
[28.12.17] [Innovasjon] Megavind - et strategisk partnerskap for den danske vindindustrien.
Illutrasjonsbilde
[13.12.17] [Innovasjon, Offentlig forvaltning] Ikke lenge etter Our Ocean-konferansen og COP23 Ocean Day som ble avholdt høsten 2017, presenterer Europakommisjonen ytterligere investeringer for å fremme bærekraftig blå vekst.
Resurseffektive vann- og avløpssystemer
[06.12.17] [Innovasjon, Marked] Ny teknologi muliggjør gjenbruk av avløpsvann og energiutnyttelse av kloakk, og vil bidra til energi- og resurseffektivitet.
Statnett og ETC - Fremtiden er elektrisk
[30.11.17] [Innovasjon] Elektrifisering av samfunnet er veien å gå for å nå klimamål.
Takeagreenstep.eu
[27.11.17] [Marked] Takeagreenstep.eu - et verktøy for å gjøre hoteller og restauranter mer miljøvennlige.