Prosjekter Cleantech

[Horisont 2020] TOPIOS utvikler en modell som sporer omløpet til plast i havet.
[Horisont 2020] P4SB vil ved hjelp av syntetisk biologi omgjøre oljebasert plast til et biologisk nedbrytbart materiale.
[Interreg] Det prisvinnende prosjektet TransAlgae ønsker å finne metoder for å utnytte alger i produksjon av biodrivstoff. Tanken er at næringsstoffer som opptas av alger kan brukes som nettopp biodrivstoff.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet EUCalc har som mål å avgrense utslipp og synliggjøre bærekraftige avkarboniseringsmuligheter på nasjonal- og europeisk skala.
[Horisont 2020] TELWIND-prosjektet vil utvikle et revolusjonerende integrert flytende offshoresystem.
[FP7] Romeo-prosjektet har fokusert på miljøvennlige magnetiske materialer for el-biler og vindturbingeneratorer!
[Horisont 2020] Riblet4Wind skal overføre av en teknologi som øker energieffektiviteten i luftfartssektoren til vindkraftindustrien.
[Horisont 2020] EcoSwing tar sikte på å utvikle verdens første demonstrasjon av et superledende, lettvint, lettdrevet tog på en moderne 3,6 MW vindturbin.
[FP7] BEHICLE-prosjektet har utviklet en lettere, byvennlig, sikker, ren og energieffektiv elektrisk bil.
[FP7] DURABROADS-prosjektet ønsker å designe, utvikle og demonstrere kostnadseffektive, miljøvennlige og optimaliserte veier med lang levetid.
[FP7] Utviklingen innen bølgekraft er lovende, men har til nå vært kostbart. PolyWEC tror de kan ha funnet en løsning!