Nyeste Digitalsamfunnet

[01.02.18] Horisont 2020-prosjektet EUCalc har som mål å avgrense utslipp og synliggjøre bærekraftige avkarboniseringsmuligheter på nasjonal- og europeisk skala.
[29.01.18] Aktuelle estimater tyder på at data kan booste EUs økonomi med åtte milliarder euro per år.
[01.12.17] Effektiv vannforvaltning er et utfordrende område med tanke på langsiktig økonomisk og sikker samfunnsutvikling. DAIAD-prosjektet har løsninger.
[01.12.17] Prosjektet Opening Up utviklet et verktøy – statistikkportalen – som har blitt et godt brukt IKT-verktøy.
[01.12.17] Prosjektets hovedmål var å skape et innovasjonsnettverk som skal føre til en ledende rolle i utvikling og bruk av e-tjenester.
[23.11.17] Det EU finansierte prosjektet SAID (Smart water management with integrated decision support systems) har i et samarbeid mellom myndigheter, industri og forskere utviklet et software-basert decision-suppurt system (DSS) for kontroll av vannføring i elver og demninger.
[23.11.17] Ved bruk av sensorer vil prosjektet skape en virtuell trener for eldre. Målet med dette er å forhindre en stillesittende livsstil, og å motivere til aktivitet og mosjon basert på klientens egne behov.
[23.11.17] InclusionSociety tilbyr tjenester som kan forebygge helseproblemer hos eldre. Teknologiske løsninger i form av sensorer og smarte apparater skal gjøre hverdager enklere og sikrere.
[16.10.17] Europakommisjonen har lansert en prøveversjon av et verktøy som skal hjelpe skoler med å utnytte digital teknologi.
[09.10.17] En aldrende befolkning er en utfordring for hele verden. Verktøy som legger til rette for og bidrar til aktiv og sunn aldring, kan være løsningen. 
[26.09.17] Cybersikkerhet frem som et av de største satsingsområdene til EU.
[19.09.17] Gen-Y City! skal få generasjon Y ut i arbeidslivet.