Nyeste Digitalsamfunnet

[26.04.19] EU vil stå overfor mange utfordringer i møtet med fremtidens økonomiske og sosiale trender, men er godt posisjonert for å finne løsninger på problemene.
[02.04.19] Smarte landsbyer skal bidra til å gjøre Skottland verdensledende innen digitalisering
[28.03.19] iRead arbeider med å utvikle en programvareinfrastruktur som skal støtte språkopplæringen.
[26.03.19] Digitalisering kan spille en sentral rolle EUs overgang til en sirkulær økonomi dersom en klarer å utnytte de mulighetene som finnes
[21.02.19] Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.
[20.02.19] Løsninger for å håndtere det europeiske strømnettet i fremtiden.
[12.02.19] Prosjektet har forent eksisterende e-infrastruktur i en integrert plattform for å bedre synergier og tjenester i Sørøst-Europa og Øst-Middelhavet i et virtuelt forskningsnettverk.
[06.02.19] Prosjektet fokuserer på energieffektivitet blant forbrukere av energi ved hjelp av moderne teknologi.
[08.01.19] PROPAT skal gjøre prosessene i prosessindustrien mer sømløse ved hjelp av sensorer og andre analytiske verktøy.
[04.01.19] Utviklingen av en ny modulær smart måleplattform for bedre samspill mellom aktører innen energi.
[18.12.18] I november 2018 lanserte Europakommisjonen, medlemslandene og forskningsmiljøet European Open Science Cloud.
[12.12.18] Horisont 2020-prosjektet mobiliserer e-infrastrukturer over hele verden for å skape et felles integrasjons- og styringssystem.