Praksis og innsikt Helse- og Velferdsteknologi

Logo - The European Commission
[15.11.17] [Innovasjon] Europakommisjonen publiserte nylig en rekke rapporter om nanoteknologi - Hvordan kan nanoteknologien brukes innenfor fotonikk?
Illustrasjonsbilde
[09.10.17] [Marked] En aldrende befolkning er en utfordring for hele verden. Verktøy som legger til rette for og bidrar til aktiv og sunn aldring, kan være løsningen. 
Bilde: https://ec.europa.eu/avservices/photo/photoDetails.cfm?ref=P-018854/00-09&sitelang=en&refPhoto=P018854/00-09#0
[04.09.17] [Innovasjon] Forskere ved et universitet i Belgia har utviklet roboter med en funksjon litt utenom det vanlige - evnen til å reparere seg selv. 
illustrasjonsbilde
[21.08.17] [Offentlig forvaltning] Et EU-finansiert prosjekt om et digitalt helseverktøy har blitt testet i Spania for å hjelpe flyktninger med å forstå helsesystemet, bli påminnet vaksiner etc.
Illustrasjonsbilde
[06.07.17] [Offentlig forvaltning] EU har gjort en grundig undersøkelse av helseturismen i Europa og blant fordelene er reduserte helsekostnader, bedret arbeidsliv, og reduserte sesongsvingninger i øvrig turisme.
Illustrasjonsbilde
[13.06.17] [Offentlig forvaltning] Støy fra trafikk og industri er et voksende problem og et økende antall europeere lider av støyforurensning på arbeidsplassen eller i hjemmet.