Prosjekter Helse- og Velferdsteknologi

[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet vil redusere nedsatt funksjonsevne og øke aktivitetsnivået blant eldre, som på sikt vil redusere fremtidige helseutgifter i EU.
[Horisont 2020] Nyskapende forretningsmodeller innen eldeomsorg
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet er det første prosjektet som har en systematisk og tverrfaglig tilnærming til koblingen mellom miljø, helse og klima i Europa.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet brukte mobil tjenesterobotikk til å øke eldre menneskers livskvalitet.
[FP7] En e-helse plattform som bidrar til å forenkle forskning på ulike sykdommer i Europa.
Hasic-prosjektet ønsker å komme med strategisk relevans og bidra i folkehelsetjenester - Med fokus på livsstil!
[Active and Assisted Living Programme] e-care@home har utviklet en skybasert plattform for eldre med bipolar lidelse eller vedvarende depresjon.
[Active and Assisted Living Programme] Hvordan kan man øke livskvaliteten for personer med demens? Home4Dem tror de kan ha funnet en løsning.
[Horisont 2020] Hvordan kan man øke bruken, kvaliteten og effektiviteten av helseteknologievalueringer?
[Horisont 2020] Kan samarbeid mellom SMBer i sektorene innenfor luftfart, bioteknologi, IKT, energi og medisinsk utstyr bidra til bedre helsetjenester?
[Active and Assisted Living Programme] Ved bruk av sensorer vil prosjektet skape en virtuell trener for eldre. Målet med dette er å forhindre en stillesittende livsstil, og å motivere til aktivitet og mosjon basert på klientens egne behov.
[Active and Assisted Living Programme] InclusionSociety tilbyr tjenester som kan forebygge helseproblemer hos eldre. Teknologiske løsninger i form av sensorer og smarte apparater skal gjøre hverdager enklere og sikrere.