Praksis og innsikt Kultur, turisme og kreative næringer

 Smart Villages Scotland
[02.04.19] [Offentlig forvaltning] Smarte landsbyer skal bidra til å gjøre Skottland verdensledende innen digitalisering
EU-kommisjonen
[01.04.19] [Innovasjon, Offentlig forvaltning] Sektorer innen blå økonomi er viktige bidragsytere til sysselsetting og verdiskaping i EU
Europabanken
[13.03.19] [Innovasjon, Marked] Marine beskyttede områder kan bidra til vekst i den blå økonomien
Takeagreenstep.eu
[27.11.17] [Marked] Takeagreenstep.eu - et verktøy for å gjøre hoteller og restauranter mer miljøvennlige.
Illustrasjonsbilde
[07.07.17] [Marked] Kyst- og maritim turisme er en viktig turistsektor. Sektorens betydning og potensial ble anerkjent av Kommisjonens strategi "En strategi for mer vekst og jobb i kyst- og sjøfartsturisme".
Illustrasjonsbilde
[07.07.17] [Marked] Som en del av EUs blå vekststrategi har kyst- og maritime turistsektoren blitt valg som et område med spesielt potensial for å fremme et smart, bærekraftig og inkluderende Europa.