Nyeste Smarte Byer og lokalsamfunn

[30.03.20] Kommisjonen ønsker kvotering av kvinnelige styremedlemmer og økt åpenhet om lønn for å minske lønns-og pensjonsgapet.
[25.03.20] Sirkulærøkonomi og nye dyrkingsmetoder skal forbedre urbant landbruk. Målet er økt matsikkerhet og robuste byer.
[06.03.20] EUs urbane agenda har vist seg å være en suksess, men rammeverket må styrkes.
[20.02.20] Nye løsninger basert på kunstig intelligens skal hjelpe byer med å innfri sine klimamål.
[12.02.20] Utvikler måter å resirkulere materialer fra gamle boligblokker for å kunne bygge nye og bærekraftige boligblokker.
[07.02.20] S2C skal øke andelen energieffektive offentlige bygg.
[22.01.20] Syn.ikia skal utvikle nabolag som produserer mer energi enn de bruker.
[21.01.20] EEA har sammenlignet status på miljømål i alle de 33 medlemslandene. Analysen viser kritiske avvik mellom miljøets tilstand og eksisterende politiske mål.
[14.01.20] Desentraliserte helserom, mobile helseløsninger og instrumenterte hjem skal løse fremtidens helse- og omsorgsutfordringer.
[27.11.19] Resirkulering av boligblokker vil bidra til mer bærekraftig og ressurseffektiv utbygging.
[11.11.19] BINGO utvikler vann-og avløpssystemer som tåler ekstremvær.
[06.11.19] Verktøyet skal gjøre det enklere å planlegge og gjennomføre oppgraderingsprosjekter som tar hensyn til klima og energibruk.