Nyeste Smarte Byer og lokalsamfunn

[22.01.20] Syn.ikia skal utvikle nabolag som produserer mer energi enn de bruker.
[21.01.20] EEA har sammenlignet status på miljømål i alle de 33 medlemslandene. Analysen viser kritiske avvik mellom miljøets tilstand og eksisterende politiske mål.
[14.01.20] Desentraliserte helserom, mobile helseløsninger og instrumenterte hjem skal løse fremtidens helse- og omsorgsutfordringer.
[27.11.19] Resirkulering av boligblokker vil bidra til mer bærekraftig og ressurseffektiv utbygging.
[11.11.19] BINGO utvikler vann-og avløpssystemer som tåler ekstremvær.
[06.11.19] Verktøyet skal gjøre det enklere å planlegge og gjennomføre oppgraderingsprosjekter som tar hensyn til klima og energibruk.
[04.11.19] GreenCharge kombinere solceller og brukte elbilbatterier på ladestasjonene slik at kan man kapasitetsstyre ladestrømmen.
[23.10.19] CityLoops utvikler, tester og demonstrerer innovative planleggingsverktøy som skal fremme sirkulære og ressurseffektive materialstrømmer.
[17.10.19] 4RinEU utvikler nye metoder for å sikre energieffektiv rehabilitering av eksiterende boligbygg.
[10.10.19] En veiledning om sirkulære anskaffelser skal hjelpe Nordsjøregionen med å redusere avfall og råvarebruk, samt fremme innovasjon og nye forretningsmodeller.
[03.10.19] MYSMARTLife er et prosjekt som tar for seg en grønnere byplanlegging. Prosjektet testes nå i flere land.
[30.09.19] EU presenterer sin handlingsplan for hvordan byer kan gå over til et grønnere energisystem.